Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2009

Styrelse 2009

Clas Svahn, Ordförande
Anders Persson, Vice ordförande
Gunnar Karlsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Redaktör UFO-Raden
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot
Irre Bredin, Ledamot/Ansvarig för Butiken
Rickard Andersson, Ledamot
Tobias Lindgren, Ledamot/Ansvarig för rapportcentralen
Stefan Isaksson, Ledamot
Håkan Blomqvist, Ledamot
Linda Friman, Ledamot

Birgitta Andersson, Ersättare
Amanda Fredriksson, Ersättare
Tage Bång, Ersättare
Jörgen Granlie, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2009 års riksstämma hölls på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping den 9 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse i samarbete med AFU. Stämmans interna del hölls inför 15 deltagare från 7 lokalgrupper med Håkan Blomqvist som mötesordförande. Den för allmänheten öppna delen med föredrag och frågestund genomfördes lockade omkring 175 personer, de flesta besökte också utställningen som visades i samma lokaler. Anföranden hölls av Clas Svahn och Håkan Blomqvist. Stämmans fokus låg på AFU dit pressen bjöds in redan den 6 maj vilket resulterade i reportage, radiosändningar och teveinslag. Söndagen den 10 maj öppnade AFU en del av sina lokaler för allmänheten och ett 70-tal personer utnyttjade möjligheten att besöka arkivet.

PLANERINGSKONFERENSER

En planeringskonferens hölls sammanslagen med ett styrelsemöte i Mantorp den 3 oktober 2009. Under konferensen diskuterades rapportarbetet.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sex protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 15 mars, Töreboda 18 april, Norrköping 9 maj (konstituerande), Enköping 29 augusti, Mantorp 3 oktober och Järfälla 28 november.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt att vara många under verksamhetsåret, främst genom olika epostlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt.
Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network.
Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har fortsatt liksom med flera andra internationella tidskrifter.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark) och UFO (Norge) under året. Under året togs också kontakt med såväl UFO-Norge som SUFOI för att se om det fanns intresse för ett samarbete kring en gemensam tidskrift. SUFOI tackade nej i ett tidigt skede men diskussionerna med UFO-Norge fortsätter.
Clas Svahn intervjuades av den amerikanske radiojournalisten Tim Binnall för en amerikansk internetradiostation den 28 maj. Den 11 juni publicerades den 2 timmar och 34 minuter långa intervjun på hans hemsida. Svahn intervjuades också på sajten Haunted Realm den 18 mars.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 4.500 unika besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt".
Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.
UFO-Sveriges medlemmar har svarat på frågor samt försvarat organisationen på ett flertal new age-sajter under året.
Den 16 mars börjar Clas Svahn blogga på DN.se under rubriken ”Märkligheter”. Under året publicerade han 46 bloggar där vid sidan av sin dagliga blogg på ufo.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 18 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2008: 18, 2007: 18, 2006: 21, 2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13).
Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fortsatt att vara låg under året, med några få undantag.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av Tobias Lindgren i Mantorp tillsammans med Joakim Eriksson (Timrå). Under året har ett 60-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har varit vilande.
259 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2009. (295/2008, 268/2007, 271/2006, 272/2005, 329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2009. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen.
En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund och Göran Norlén.
Tidningen har även i år tryckts av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm.
Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 210 exemplar.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad intervjuer i media. Här kan särskilt nämnas: Annonsbladet, Falun (11/1), Mix Megapol (19/1), Land (23/1), Extra (29/1). ”Vaken” i P3/P4 (30/1), SR Metropol (2/2), Radio Värmland (4/2), Norsk teve för sändning senare (5/2), Radio Jönköping (16/2), P4 Extra (5/3), Radio Stockholm (16/3), Nyhetsmorgon TV4 (23/3), dagens Nyheter (23/3), P4 Extra (23/3), Vinyl 107 (25/3), Radio Skaraborg (18/4, sändes senare), P4 Extra (22/4), P4 Extra (6/5), Nyhetsmorgon TV4 (10/5), Radio Väst (11/5), Mitt-i-tidningarna (2/6), Binall of America (11/6), Aftonbladet.se (14/7), Russian TV Guide (27/8), Radio Kristianstad (27/8), P3 Kvällspasset (3/8), Aftonbladet.se (9/9), Radio Västmanland (5/10), Radio Skaraborg (14/10), Allt om Stockholm.se (16/10), Aftonbladet.se (23/10), Eskilstuna-Kuriren (26/10), Barometern (30/10), ETC Stockholm (6/11), Dagens Nyheter (22/11), ”Lantz i P1” (7/12), Radio Dalarna (9/12 sändes senare), Norrländska Socialdemokraten (11/12).
Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit ett trettiotal föredrag runt om i landet. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Clas Svahn kom under året ut med boken ”Möten med det okända”. Håkan Blomqvists bok ”Främlingar på vår jord” gavs ut av Parthenon förlag.

KURSER

Helgen 24–25 oktober hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Hållsta Konferens utanför Eskilstuna. 30 personer deltog. Per Johan Råsmark, Uppsala, deltog som underhållare och extern föredragshållare.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU genomgått stora och positiva förändringar. Antalet besökare på hemsidan (www.afu.se) har ökat från 850 besökare i veckan 2008 till 1,200 i veckan i slutet av 299, Inget nummer av AFU Newsletter gavs ut under året.
Under året inkom flera stora donationer, främst från Björn och Siv Högman (Gicoff), Mikhail Gershtein, Gerard Aartsen (Share International), Mikael Westersund (UFO-Jakobstad), Carl-Anton Mattsson, Erland Sandqvist, Karl-Olov Pettersson, Bertil Lindqvist, Ole Jonny Brænne, Odd-Gunnar Røed, Clas Svahn, Roger Brunstad, Thor-Leif Strindberg, Bill Jones, Barry Greenwod, Sven Andersson, Jacques Scornaux, Janet och Colin Bord, Staffan Stigsjöös dödsbo, Jens A. Tellefsen, Andreas Ohlsson, John Rimmer, Stefan Johansson, Pekka Lahtinen, Bernard Hugues, Tore Greve, Hilary Evans, Glenn Steckling samt Philip J. Jacobs.
Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv.
Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också omkring tio personer hänvisad dit av Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan.
Anders Liljegren har också under 2009 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Under året har Sven-Olov Svensson, AFU, fortsatt sitt stora kartläggningsarbete av närkontaktfall över hela världen. Fokus ligger på de fall där någon form av budskap har överbringats. Clas Svahn har fortsatt att sammanställa en bibliografi över svensk facklitteratur där ufo eller flygande tefat tas upp.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev 2009 ett år med flera stora utgifter men ekonomin är fortsatt stabil och kontrollen över utgifterna god. Genom fortsatt sponsring från Gunnar Karlssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad.
Under perioden har Gunnar Karlsson (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt med stor exponering i massmedierna och en mycket lyckad riksstämma i Norrköping. Positivt har också varit att flera nya personer har kommit in i verksamheten, något den nya styrelsen måste fortsätta att arbete för. Bland annat någon som kan ansvara för kontakterna med de distriktsansvariga samt ta hand om nya intresserade och nya fältundersökare. Dessa frågor måste lösas under året. Den bedömningsgrupp som legat vilande under året måste också åter komma igång med verksamheten.
Fler resurspersoner bör knytas till organisationen. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket, något som har påbörjats i form av de lokala representanter som har knutits till föreningen.
En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan.
En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten bör genomföras och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fält-undersökarutbildning. Rapportcentralens arbete har förbättrats under de senaste åren men också här måste mer göras för att höja kvaliteten på undersökningsarbetet. Rapportdatabasen måste utvecklas och antalet aktiva undersökare ökas.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för medier och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt.
Den nya styrelsen måste också ta fram en ny och modernare hemsida samt öka intresset för vårt forum.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Järfälla den 27 april 2010


Creeper