Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2006 Verksamhetsberättelse 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2006

Styrelse 2006

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Gunnar Karlsson, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Lokalgruppsansvarig
Anders Persson, Vice sekreterare/Videoansvarig
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot/Toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/Ansvarig för enskilda medlemmar
Irre Bredin, Ledamot/Ansvarig för Butiken Mikael Czajka, Ledamot
Jörgen Granlie, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot

Rickard Andersson, Ersättare
Tage Bång, Ersättare
Tobias Lindgren, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare/Distriktsansvarig
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2006 års riksstämma hölls på biblioteket i Karlstad den 27 maj och anordnades av UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls inför omkring femton deltagare i Arenan i bibliotekshuset med Anders Persson som mötesordförande. Den för allmänheten öppna delen, med utställning, föredrag och frågestund genomfördes i samma lokaler och lockade ett femtiotal personer. Ett Ufo-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen, videofilmer och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av Clas Svahn och Anders Persson som berättade om UFO-Sveriges Värmlandsprojekt åren 2002 och 2004. Intresset från lokala media var bra med flera artiklar och ett längre inslag i lokalteve.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Sundsvall den 17 juni. Där diskuterades rapportdatabasen och vilka parametrar den ska innehålla. Den andra planeringskonferensen hölls i Ängelholm den 27 januari 2007. Konferensen tog upp sommarens stora intervjuprojekt kring Mien i södra Småland. I samband med konferensen besöktes också Gösta Carlssons grav i sällskap med hans bror Eric och guiden Gösta Fasth.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 18 mars, Mantorp 23 april, Karlstad 27 maj, Sundsvall 18 juni (konstituerande), Enköping 12 november.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har ökat ytterligare under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt. Per-Åke Ejemark, Förslöv, utsågs under året till ansvarig för vissa internationella kontakter via epost. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Stefan Isaksson har recenserat ett stort antal engelskspråkig ufolitteratur och hans recensioner har publicerats i såväl UFO-Aktuellt (på svenska) som i AFU Newsletter (på engelska) men också i norska ”UFO”. Genom denna verksamhet har Isaksson byggt upp ett kontaktnät bland förlag som publicerar ufolitteratur. Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har fortsatt. Den 9–10 september besökte Clas Svahn de åländska ufologerna Tuula Forsman och Tom Hansen på Åland.
Den 20–27 november besökte Clas Svahn och Anders Persson Storbritannien och Norge för att besöka ufologer och hämta hem donerade samlingar med ufomaterial till AFU. Under resan besökte man Janet och Colin Bord, David Clarke, Jenny Randles, Lionel Beer, John Rimmer, John Harney, Joe McGonagle, Hilary Evans, Philip Creighton, Ole Johnny Brænne samt Elbjørg Fjeldberg. En redovisning av resan finns i UFO-Aktuellt 4/06.
Den 21 april besökte Tapani Koivula från UFO-Finland Clas Svahn i hans hem i Skälby och den 20 maj träffades Clas Svahn och den ungerske ufologen Gabór Tarcali i Imre Horvaths hem i Norsborg. Den 1–5 juni besökte den brittiske ufologen och professorn David Clarke och hans sambo Clas Svahn och hans familj. Den 2 juni besökte Clarke AFU tillsammans med Svahn där de Anders Liljegren och Sven-Olov Svensson med flera.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark) och UFO (Norge) under året.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 5.000 unika besökare per vecka. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Anders Persson och Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". Efter sommaren togs version 1 av en nätbaserad rapportdatabas i bruk. Databasen kommer att på sikt hantera alla inkommande rapporter och det är också där som fältundersökaren ska föra sina anteckningar under utredningsarbetet. Ett fakturabaserat betalningssystem infördes för beställningar över ufo.se:s butik.
På sikt planeras sajten att förändras till en portal.
Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adresserna www.afu.info och afu.se.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 21 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2005: 23, 2004: 24, 2003: 24, 2002: 24, 2001: 25, 2000: 24, 1999: 24, 1998: 26, 1997: 27, 1996: 26, 1995: 23, 1994: 20 och 1990: 13). Den 14 oktober firades såväl Enköping-Sala UFO-förening som Västerbergslagens UFO-förening sina 30-årsjubileer med fest för sina medlemmar. Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fungerat med olika kvalitet under året. Under året fick distrikt 19 (Oskarshamn) en distriktsansvarig i Erick Kvist samt distrikt 14 (Ängelholm) en ny ansvarig istället för Magnus Olofsson som ersattes av Per-Åke Ejemark. Distrikt 16 (Blekinge) fick en t f distriktsansvarig i form av Paulo Lewenhagen.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av UFO-Mitt (Leif Persson och Joakim Eriksson) tillsammans med Tobias Lindgren och Rickard Andersson, båda i Mantorp. Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. Den bedömningsgrupp på sju personer som ska utvärdera och bedöma de rapporter som undersökts har varit vilande. 271 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2006. (272/2005, 329/2004, 232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2006. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under året upphörde försäljningen av UFO-Aktuellt genom butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm samt på new age-bokhandeln Vattumannen.
En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén, Andreas Ohlsson och Agneta Halldén.
Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor.
Tidningen har även i år tryckts av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm.
Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.
Under hösten har Jörgen Granlie, Roland Andersson och Clas Svahn rustat och organiserat om på tidningslagret i Enköping. Bland annat har samtliga äldre kartonger för förvaring av UFO-Aktuellt bytts ut mot nya.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvariga för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit Mats Nilsson som redaktör och Leif Persson som ansvarig för layout. Tidskriften utkom med fem nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 220 exemplar vilket är en liten minskning mot året innan.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Intresset från medierna har dock varit något mindre än tidigare år. Här kan särskilt nämnas: Passion Magasin (25/1), European Space Agency’s hemsida (3/2), Piteå Studentradio (5/5), Tidskriften Fokus (19/5), Hemmets Journal (24/5), Radio Uppland (26/5), Radio Värmland (26/5), Värmlands-Nytt (26/5), Radio Värmland, (29/5), Radio Skaraborg (11/8), Hemmets Journal (31/8), Radio Norrbotten (20/9), Uppsala Studentradio (5/10), Radio Värmland (24/10), Mariestads-Tidningen (1/11), Skaraborgs Läns Allehanda (2/11), K-Special SVT2 (17/11), Förkväll i TV4 (7/12), Radio Kristianstad (8/12). Den 4/10 intervjuades Clas Svahn av rysk teve för ett program om de försvunna KGB-dokumenten samt i ungerska UFO Magazín 8/06.
Clas Svahn har under en del av året svarat på DN-läsarnas frågor om okända fenomenet under vinjetten "Märkligheter" i såväl tidningen som på Dagens Nyheters hemsida.
UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Karlstad den 27 maj.
Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag runt om i landet, bland annat inför Gotlands journalistförening i Visby (16/2), Flygvapenmuseet i Malmslätt (15/11), Sällskapet för parapsykologisk forskning (30/11), ”Rymdbas Stockholm” i Rymdstyrelsens regi (12/12) samt en rad Round Table-grupper och mindre föreningar.
Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Bland annat intervjuades Clas Svahn av elever från Medieinstitutets filmlinje den 14/9 samt av elever från Hässelbys medielinje den 2/10.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Clas Svahn var under större delen av verksamhetsåret friårsledig från sin tjänst på Dagens Nyheter. Han skrev då tre böcker varav en utkom under 2006. ”Det okända” gavs ut på bokförlaget Semic och kom att säljas i cirka 17.000 exemplar.
Richard Svensson utkom under året med en andra och utökad upplaga av sin bok "Oknytt".
Håkan Blomqvist påbörjade arbetet på en kommande bok om ett svenskt närkontaktsfall med planerad utgivning 2007.

KURSER

Helgen 22–24 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Barken Konferens utanför Smedjebacken. 31 personer deltog.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU:s verksamhet fortsatt att fokuseras på internet (www.afu.info). Ett ökande antal besökare från hela världen hittar till sajten och i genomsnitt besökte 800 personer per vecka sajten under 2006, en ökning med 200 personer per vecka gentemot 2005.
Under senare delen av året inledde AFU en flytt från det gamla C-arkivet till en ny lokal på samma gata. Under 2007 kommer samtliga äldre lokaler att rustas upp varför en temporär flytt också från dessa måste genomföras.
Under året kom också AFU Newsletter ut med ett nummer (51). Innehållet har fortsatt att publiceras på hemsidan i pdf-format liksom i tryckt form.
Den 3 oktober beviljades AFU 82.000 kronor av Riksarkivet för inköp av rullhyllor. Detta var första gången som statliga pengar beviljades svensk ufoforskning. Hyllorna stod monterade och klara i den nya arkivlokalen den 1 december.
Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv.
Bland dem som har donerat material under 2006 märks Rod Dyke, Kalevi Mikkonen, Mikhail Gershtein, Thor-Leif Strindberg, Ole Jonny Brænne, Bill Jones, Sven Andersson, Clas Svahn, Tapani Koivula, Peter Caspersson, Maj Ekelund, Anders Palm, Åse Markenlind, Bernard Hugues, Carl-Anton Mattsson, Leif Persson, Didier Gomez, Gabór Tarcali, Borgny Tingstedt, Loren Gross, Birgit Sälgström, Marek Norman, Per Andersen, Jan Kimby, Kenneth Karlsson, Sven Tommy Helmer, Carl Feindt, Börje Lundberg, Lars-Erik Svennberg, man Janet och Colin Bord, David Clarke, Jenny Randles, Lionel Beer, John Rimmer, John Harney, Joe McGonagle, Hilary Evans, och Philip Creighton.
Som redovisats ovan besökte Anders Persson och Clas Svahn Storbritannien under hösten och kunde då ta med sig en stor mängd donerat material hem. Dessutom utlovades stora framtida donationer från såväl Janet och Colin Bord som Hilary Evans.
Flera frivilliga har arbetat på AFU under året men också personal hänvisad dit av arbetsförmedlingen.
Anders Liljegren har också under 2006 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Under året har Sven-Olov Svensson fortsatt sitt stora kartläggningsarbete av närkontaktfall över hela världen. Fokus ligger på de fall där någon form av budskap har överbringats. Clas Svahn har fortsatt att sammanställa en bibliografi över svensk facklitteratur där ufo eller flygande tefat tas upp. Håkan Blomqvist har djupstuderat ett svenskt närkontaktfall som kommer att publiceras 2007.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2006 ett bra år med fortsatt stabilitet och god kontroll över utgifterna. Genom fortsatt sponsring från Gunnar Karlssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad.
Under perioden har Gunnar Karlsson (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och en satsning på rapportdatabasen som lades ut på ufo.se.
Fokus när det gäller hemsidan under det kommande verksamhetsåret bör ligga på:
1/ Att införa version 1.2 av rapportdatabasen,
2/ Att utbilda fler i att använda databasen,
3/ Att få med de övriga nordiska länderna i detta arbete,
3/ Att göra om sajten till en portal.
För verksamheten i stort är det av stor vikt att försöka få in flera drivande personer. Bland annat någon som kan ansvara för kontakterna med de distriktsansvariga.
Den bedömningsgrupp som legat vilande under året måste åter komma igång med verksamheten.
Fler resurspersoner bör också knytas till distrikten liksom starka distriktsansvariga. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket.
Eftersom frågan om att få in aktiva personer är en som släpat efter upprepas förra årets skrivning också i detta års slutord: En förbättrad kommunikation med lokal- och undersökningsgrupperna är viktigt liksom en satsning på att bättre ta hand om nya intresserade. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras.
En satsning på att ge redan aktiva medlemmar kvalificerade uppgifter är av stor vikt för att på så sätt bredda kunnandet inom organisationen samt för att fördela arbetsbördan.
En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten är av stor vikt och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Skälby den 12 april 2007


Creeper