Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2004

Styrelse 2004

Clas Svahn Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Irre Bredin, Kassör
Mats Nilsson, Sekreterare/Lokalgruppsansvarig
Anders Persson, Vice sekreterare/Videoansvarig
Håkan Ekstrand, Ledamot/Redaktör för UFO-Aktuellt
Mikael Sjöberg, Ledamot/Webbmaster
Gudrun Andersson, Ledamot/Toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/Ansvarig för enskilda medlemmar
Gunnar Karlsson, Ledamot/fotoansvarig
Mikael Czajka, Ledamot
Jörgen Granlie, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot

Kersti Lindblad Ersättare
Tobias Lindgren Ersättare
Leif Persson Ersättare
Pelle Persson Ersättare/Distriktsansvarig
Steve Sandström Ersättare
Daniel Söderström Ersättare
Malin Wiklander Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2004 års riksstämma hölls på Folkets hus, Järntorget, i Göteborg den 15–16 maj och anordnades av UFO-Väst i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls i annexet till JFF-hallen den 15 maj med Andreas Ohlsson som mötesordförande inför ett tjugotal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 160. Ett Ufo-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen, videofilmer och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av astrobiologen Tomas Hode från Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Clas Svahn, Anders Persson och Andreas Ohlsson. Samtliga anföranden filmades och sändes av Sveriges television i SVT24. Intresset från lokala media var mindre med artiklar i Metro och Göteborgs-Tidningen samt inslag i lokalradio.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Sundsvall den 27 mars. Där diskuterades bland annat rapportcentralens arbete och rutiner, rapportdatabasen, distriktansvaret, riksstämman i Göteborg fältprojektet i Värmland sommaren 2004. Den andra planeringskonferensen hölls i Vetlanda den 27 november. Konferensen var tänkt att ta upp det lokala arbetet i distriktet men på grund av bristande uppslutning från lokala representanter kom mötet istället att handla om ett förslag till förändring av fältarbetet som inkommit från rapportcentralen.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har sju protokollförda styrelsemöten hållits: Ängelholm 24 januari, Sundsvall 27 mars, Enköping 18 april, Göteborg 15 maj (konstituerande), Stimmerbo 12 september, Enköping 17 oktober samt Vetlanda 27 november. Ett planerat möte i Enköping den 8 augusti ställdes in.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har varit mycket omfattande under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Stefan Isaksson har recenserat ett stort antal engelskspråkig ufolitteratur och hans recensioner har publicerats i såväl UFO-Aktuellt (på svenska) som i AFU Newsletter (på engelska). Genom denna verksamhet har Isaksson byggt upp ett kontaktnät bland förlag som publicerar ufolitteratur. Utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna har kraftigt minskats under året på grund av ekonomisk återhållsamhet från UFO-Norges och Sufois sida. Den 3–9 november besökte Clas Svahn, Anders Persson och Mikael Sjöberg England där de sammanträffade med författaren Hilary Evans, ufologen John Rimmer samt Fortean Times-redaktörerna Bob Rickard och Paul Sieveking. Samtliga donerade material i form av tidskrifter och böcker till AFU varav den största delen kom från Hilary Evans. Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark), UFO (Norge), polska Nieznany Swiat och International UFO Reporter.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 1.500 unika besökare och 15.000 accesser per dag. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webbmaster). Anders Persson och Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". I november slöts ett avtal med Magenta News om att under ett år till ufo.se leverera utländska och svenska länkar med nyhetsmaterial. Dessa länkar började publiceras på ufo.se i december. Arbetet på att bygga upp en internetbaserad rapportdatabas fortsatte också under året. Basen bygger på ScanCat och beräknas vara färdig under våren 2005. Arbetet utförs i huvudsak av en extern medarbetare. Under vintern inleddes också arbetet på att konstruera en nu butik som klarar kreditkort. Lansering under våren 2005. Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adressen www.afu.info.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 23 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2004: 24, 2003: 24 st, 2002: 24 st, 2001: 25 st, 2000: 24 st, 1999: 24 st, 1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st). Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fungerat med olika kvalitet under året. Två distrikt saknar fortfarande distriktsansvariga; distrikt 1 (Norrbotten) och 16 (Blekinge).

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av UFO-Mitt (Leif Persson, Joakim Eriksson och Jimmy Sassi). Jimmy Sassi har under året tagit en paus i rapportarbetet. Sassi har erbjudit sig att fungera som fadder åt nyutbildade fältundersökare. Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp på sju personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. 329 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2004. (232/2003. 320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). Den övervägande delen av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2004. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under året fortsatte försäljningen av UFO-Aktuellt genom butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm samt på new age-bokhandeln Vattumannen. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor. Från och med nummer 1/04 trycks UFO-Aktuellt inte längre i Västerås utan av Aspuddens Tryck & Distribution i Stockholm vilket har sänkt kostnaderna med mer än femtio procent. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

UFO-RADEN/ RAPPORT NYTT

Ansvarig för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit UFO-Mitt. Tidskriften utkom med fem nummer under året sedan redaktionen beslutat att minska antalet utgåvor men bibehålla det totala antalet sidor. Den prenumererade upplagan har varit omkring 165 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskilt nämnas: Radio City Karlstad (12/1), "Domedagen är nära", TV3 (10/3), "Tidig morgon", P4 (30/3), Mix Megapol (13/5), Expressen Radio (14/5), Radio Stockholm (18/5), ”Tidig morgon”, P4 (21/6), Radio Värmland (29/6), Radio City, Karlstad (29/6), Radio Kronoberg (4/8), Radio KTH (27/9), ”Med i TV”, TV4 (5/10), Radio Värmland P4 (21/10), Radio Stockholm (8/12). UFO-Sverige har också hjälpt två internationella teveteam med intervjuer och fakta under hösten 2004. Den 12 oktober intervjuade ett team från tyska ZDF med Dirk Pohlmann som redaktör Clas Svahn om UFO-Sveriges arbete och om spökraketerna. Teamet återvände den 30 november då det följde Clas Svahn och Karsten Jöred under ett samtal på FOI i Stockholm. Intervjuerna ingick i en större engelskspråkig dokumentär som ska sändas under 2005. Den 10 december intervjuades Clas Svahn i sitt hem i Järfälla av ett team från National Geographic Channel i Washington. Intervjun är planerad att ingå i en dokumentärfilm om ufo som ska sändas under 2005. Ett antal artiklar och ett större tv-reportage där SVT24 sände föredragen vid riksstämman i Göteborg gjordes också. Även UFO-Sveriges undersökningsprojekt i Värmland sommaren 2004 genererade ett stort antal artiklar i lokalpressen, lokalradio samt TV4 och SVT lokalt i Värmland. Clas Svahn har under året svarat på DN-läsarnas frågor om okända fenomenet under vinjetten "Märkligheter" i såväl tidningen som på Dagens Nyheters hemsida. Flera större artiklar om UFO-Sverige har publicerats i dags- och specialpress under året. Bland annat följande: Sökaren 2/04 ”Samtal om UFO-gåtan med Clas Svahn”, Motala Tidning 26/2 ”UFO-detektiverna rycker ut” (publicerades också Vadstena Tidning, Smålands-Posten, Östgöta Correspondenten, Sundsvalls Tidning). En fem sidor lång artikel under rubriken ”Naturfenomen som skrämmer och fascinerar” skriven av Clas Svahn publicerades i tidskriften Julstämning i december. UFO-Sverige har också hjälpt till med faktakontroll av och uppgifter till ett tevemanus under arbetsnamnet ”Adrenalin” skrivet av Björn Olovsson samt faktauppgifter till teveprogrammet ”Hjärnkontoret”. UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Göteborg 15–16 maj. Flera UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag runt om i landet. Bland annat höll Inga-Lill Wallin en serie föredrag om Marteboljuset på Gotland; 6/9 Roma bibliotek, 7/9 Fårösunds bibliotek, 8/9 Gråbo bibliotek, Visby och 9/9 Senior-universitetet, Visby. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera av arbetena har utförts i form av radio- eller tevereportage. Bland annat spelade elever från Riddarfjärdens gymnasium in ett längre reportage den 21 april. Under året har UFO-Sverige följts av radiojournalisten Antonio de la Cruz vars arbete resulterade i en timslång dokumentär under namnet ”UFO-jägarna” som sändes i P1 den 12 mars 2005. Mer om den i nästa års verksamhetsberättelse.

BÖCKER OCH HÄFTEN

UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till Ö" kom även i år ut i en betydligt förändrad och utökad upplaga. Inga andra häften gavs ut. Översättningen till engelska av det omfattande projekt kring närkontakter skrivet av Sven-Olov Svensson (AFU) och faktagranskat och översatt av Stefan Isaksson (UFO-Sverige) slutfördes under av året. Nu återstår källkontroll och redigering samt uppdatering innan häftet planeras att ges ut hösten 2005.

KURSER

Helgen 11–12 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Barken Konferens utanför Smedjebacken. 34 personer deltog. Kursen var från början planerad att genomföras i Björsjö men sedan kursgården några veckor före meddelade att man gått i konkurs fick kursen flyttas med kort varsel. Detta innebar också att UFO-Sverige fick gå in och sponsra varje plats för att inte avgiften skulle bli för hög gentemot Björsjö. Den nya anläggningen fungerade mycket väl och blev mycket uppskattad av samtliga deltagare.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU:s verksamhet fokuserats på internet, dels genom en fortsatt utbyggnad av hemsidan (www.afu.info) med flera nya avdelningar och beståndslistor och dels genom ett aktivt engagemang på auktionssajten eBay där böcker och tidskrifter har köpts in till samlingarna men också sålts i mån av överskottsmaterial. Ett ökande antal besökare från hela världen hittar till sajten och i genomsnitt besökte 1.600 personer per vecka sajten under 2004. Under året kom också AFU Newsletter ut med två nummer (47 och 48). Innehållet har fortsatt att publiceras på hemsidan liksom i tryckt form. Ett stort antal donationer, främst i form av böcker och tidskrifter, har kommit AFU till del. Den främsta av dessa omfattade några hundra tidskrifter och böcker samt en stor samling bilder från Hilary Evans i London. Donationen hämtades hem av UFO-Sverige i november (se Internationella kontakter). En redogörelse för den finns i AFU Newsletter 48. Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Även under 2004 har författaren Liza Marklund genom inköp av böcker stött arkivets verksamhet (se AFU Newsletter 46). Genom strömmen av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv. En av de större donationerna kom från Bill Jones och utgjordes av flera tusen osorterade klipp från den avlidne amerikanske ufologen Earl J Neff. Bland dem som har donerat material under 2004 märks framför allt Rod Dyke, Hilary Evans, John Rimmer samt Ole Jonny Brænne. Andra donatorer under året har varit Karl-Olov Pettersson, Bevan Berthelsen, Ebbe Johansson, Ingrid Holmqvist, Bill Jones, Bob Rickard, Paul Sieveking, Clas Svahn, Bertil Schalén, Mikael Sjöberg, Jöns Åkerlund, Håkan Blomqvist, Dan Eklund, Wendy Connors, Loren Gross, Diego Zuniga, Marió Rangel, Irena Scott, Sean Donovan med flera. Anders Liljegren har också under 2004 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Under en vecka, den 4–10 juli, genomförde elva medlemmar i UFO-Sverige en fortsättning av det Värmlandsprojekt som inleddes sommar 2002. Målet var att fortsätta intervjua personer i gränstrakterna mot Norge men också på andra sidan övre Frykensjöarna. Projektveckan inleddes i nordvästra Värmland med bas i Gammelbyns stugby utanför Torsby (4–6/7) innan samtliga förflyttade sig till Sommarviks camping i Årjäng (6–10/7). En särskild satsning gjordes på byn Lennartsfors där operation dörrknackning genomfördes med samtliga undersökare inblandade den 7/7. Antalet personer som kontaktades av UFO-Sverige under projektveckan var omkring 350. Under projektet fick vi fram många nya och intressanta observationer och kunde hitta förklaringar till flera äldre. Intresset från medierna var stort med inslag i TV4 Värmland samt SVT:s ”Värmlandsnytt”, radio och lokalpress. Antonio de la Cruz från Sveriges Radio följde projektet på plats under några dagar, ett arbete som resulterade i dokumentären ”UFO-jägarna” som sändes i P1 den 12 mars 2005. Tidningen Värmlands Folkblad i Karlstad gjorde en storsatsning genom att köpa in flera artiklar från UFO-Aktuellt om Operation Dacapo och Argus som publicerades över sex sidor plus hela förstasidan den 3/7. Tidningen följde upp med flera artiklar liksom konkurrenten Nya Wermlands-Tidningen vilket genererade flera rapporter. De två Värmlandsprojekten har varit mycket lyckade ur flera perspektiv och kommer att följas av flera liknande projekt på andra håll i landet. Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening, fortsatte under året sina studier av det så kallade Martebofenomenet på Gotland.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2004 ett bra år med fortsatt stabilitet och god kontroll över utgifterna. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Under perioden har Irre Bredin (kassör) haft ansvaret för ekonomin medan Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman. Den största enskilda post som kommit att påverka ekonomin under året har varit byte av tryckeri från Västerås till Stockholm vilket har mer än halverat kostnaderna och sparat drygt 50.000 kronor under verksamhetsåret. Svårigheterna att få in nya prenumeranter till UFO-Aktuellt har påverkat inkomstsidan marginellt och ett program för att få tillbaka avhoppade prenumeranter inleddes men dess positiva effekter kommer inte att synas förrän i nästa års verksamhetsberättelse.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och en satsning på ufo.se. Rapportcentralen har fått ökat inflytande över sina egna medel och en fortsatt satsning på dess arbete för att ge medarbetarna bästa möjliga arbetssituation är viktig. Fler resurspersoner bör också knytas till distrikten liksom starka distriktsansvariga. Särskilt vikt bör läggas vid att få in drivande och intresserade personer ute i riket. En fortsatt satsning på hemsidan är av stor vikt. Det är här som merparten av alla rapporter numera kommer in. Följande satsningar bör slutföras inom det kommande verksamhetsåret: En väl fungerande butik; en rapportdatabas över samtliga registrerade fall; en ny engelsk hemsida; en förbättrad misstolkningssektion. Kontakterna med media har varit mycket positiva vilket har resulterat i ett stort antal korrekta artiklar och inslag i teve och radio. En viss avmattning i medieintresset har märkts under året. En förbättrad kommunikation med lokal- och undersökningsgrupperna är viktigt liksom en satsning på att bättre ta hand om nya intresserade. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras. En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten är av stor vikt och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning. Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 10 april 2005


Creeper