Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2003

Styrelse 2003

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Irre Bredin, Kassör
Anders Persson, Sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Mats Nilsson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/ansvarig för enskilda medlemmar
Mikael Czajka, Ledamot/distriktsansvarig
Jörgen Granlie, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot
Anna Nielsen, Ledamot

Gunnar Karlsson, Ersättare
Kersti Lindblad, Ersättare
Peter Mårtensson, Ersättare
Leif Persson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare

C Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTÄMMA

2003 års riksstämma hölls på IOGT/NTO Forum i Köping den 24-25 maj och anordnades av UFO-Köping i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls i Kolbäck med Andreas Ohlsson som mötesordförande inför ett 30-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 200. Ett Ufo-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen, videofilmer och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av folklivsforskaren Ulf Palmenfelt, Clas Svahn, Richard Svensson och Andreas Ohlsson. Intresset från media var stort med flera artiklar i Västmanlands Läns Tidning och Bärgslagsbladet samt inslag i lokalradio och teve.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Ängelholm den 15 mars. Där diskuterades bland annat riksstämman i Köping och sommarens stora utställning där. Ett bildscanningsprojekt med syfte att lägga upp en databas med foton på nätet diskuterades också samt ett eventuellt deltagande vid utländska konferenser. Den andra planeringskonferensen hölls i Göteborg den 26 oktober. Konferensen var en arbetskonferens där underlag för en ny delsajt om misstolkningsfenomen på ufo.se togs fram.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har åtta protokollförda styrelsemöten hållits: Enköping 1 februari, Enköping 1 mars, Ängelholm 15 mars, Enköping 27 april, Kolbäck 24 maj (konstituerande), Björsjö 7 september, Göteborg 26 oktober samt Norrköping 22 november.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har varit mycket omfattande under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen). Stefan Roslund har också fortsatt att skriva om internationell ufologi under vinjetten "Utblick" i UFO-Aktuellt. Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska organisationen Mufon, Mutual UFO Network. Anders Persson har ansvarat för utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna. Den 16-19 oktober besökte Clas Svahn och Håkan Ekstrand England där de sammanträffade med Philip Creighton, Flying Saucer Review, och författaren Hilary Evans. Båda skänkte en större samling böcker och tidskrifter som sedan har placerats på AFU i Norrköping. UFO-Sverige har också scannat in stora delar av Flying Saucer Reviews bildarkiv och gjort det tillgängligt i form av cd-skivor som överlämnades till Creighton. Ett fortsatt bildsamarbete diskuterades i positiv anda. Den 16 mars mötte delar av UFO-Sveriges styrelse (Clas Svahn, Andreas Ohlsson, Mikael Sjöberg och Håkan Ekstrand) Kim Møller-Hansen, Per Andersen och Ole Henningsen från SUFOI samt Ole Jonny Brænne, UFO-Norge, i Per Andersens hus i Köpenhamn för att diskutera gemensamma frågor. Mötet syftade också till att ta emot hela SUFOIS rapportarkiv vilket packades in i Clas Svahns bil för vidare transport till Norrköping. Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat UFO-Nyt (Danmark), UFO (Norge) och International UFO Reporter. Under året fortsatte UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning en insamling för att försöka rädda ett franskt ufoarkiv.

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 1.000 unika besökare och 15.000 accesser per dag. Hemsidan finns i såväl en svensk som en engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster). Anders Persson och Clas Svahn har löpande försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt". En intern del av ufo.se (/intra) har lagts upp med bland annat adresser och telefon samt e-post till samtliga fältundersökare och resurspersoner. Sajten är endast åtkomlig genom särskilda lösenord. Arbetet på att bygga upp en internetbaserad rapportdatabas startade också under året. Basen bygger på ScanCat och beräknas vara färdig under våren 2004. Under året har Anders Liljegren fortsatt att bygga ut AFU:s hemsida under adressen www.afu.info.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 24 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2003: 24 st, 2002: 24 st, 2001: 25 st, 2000: 24 st, 1999: 24 st, 1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st). Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Arbetet inom distriktet har fungerat med olika kvalitet under året. Två distrikt saknar distriktsansvariga; distrikt 1 och 16.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av UFO-Mitt (Leif Persson, Joakim Eriksson och Jimmy Sassi). Under året har ett 80-tal fältundersökare/resurspersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp på sju personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts. En särskild lista över undersökare har lagts upp på ufo.se. 323 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2003. (320/2002 164/2001, 301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, samt 468/1994). En allt större del av rapporterna kommer in genom UFO-Sveriges hemsida på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2003. Varje nummer trycktes i 1.400 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.100 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under året fortsatte försäljningen av UFO-Aktuellt genom butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm samt på Vatumannen. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar. I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

RAPPORT NYTT/UFO-RADEN

Ansvarig för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit UFO-Mitt. Tidskriften utkom med sex nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit omkring 200 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskilt nämnas: Expressen (12/1), "Äntligen Fredag", Rix FM Västmanland (17/1), "Äntligen Fredag", Rix FM Västmanland (24/1), Östgöta Correspondenten (1/3), Radio Stockholm (19/3), "Hannah" TV3 (24/3), Radio Stella, Halmstad (24/3), Radio Match, Jönköping (9/4), Aftonbladets söndagsbilaga (4/4), Tendens, P1 (6/5), Radio Västmanland (23/5), TV4 Västmanland (24/5), Radio Västmanland (25/6), "Tidig morgon", P3/P4 (8/7), "Efter 3", P4 (7/8), Folkradion, P3 (21/8), Radio Dalarna (5/9), "Flipper", P3 (6/9), Nya Ludvika Tidning (8/9), Ica-Kuriren (29/9), Hemmets Journal (44/03), TV4 Halland (13/10), "Flipper", P3 (25/10), "Tidig morgon", P3/P4 (29/10), "Söndags-Söndag, P3/P4 (2/11), Nordvästra Skånes Tidningar och Helsingborgs Dagblad (13/11), Radio Nord (24/11), Nordvästra Skånes Tidningar och Helsingborgs Dagblad (30/11). Av dessa ska särskilt noteras Tendens i P1 som är ett av radions tunga kulturreportage där journalisten Mia Blomgren gjorde ett objektivt och bra program. Ett antal artiklar och ett större när-tv-reportage gjordes också i samband med riksstämman och den efterföljande utställningen i Köping. Clas Svahn har under året svarat på DN-läsarnas frågor om okända fenomenet under vinjetten "Märkligheter" i såväl tidningen som på Dagens Nyheters hemsida. En större bolid den 8 april medförde flera intervjuer i såväl tidningar som radio.
Flera artiklar av Clas Svahn har förekommit i tidskriften Sökaren.
UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Köping 24-25 maj och sedan i form av en särskild utställning på Köpings turistbyrå den 23 juni till den 17 augusti då den lockade mer än 600 besökare. En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet. Följande tre kan särskilt nämnas: Den 26 mars höll Clas Svahn föredrag om ufo på Cosmonova på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm i samband med att filmen "UFO - Sanningen är här" visades. Den 13 november höll Mikael Karlson och Stefan Isaksson ett föredrag på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Andreas Ohlsson höll föredrag vid Ledarhögskolans i Örebro höstmöte under temat "Tro och/eller vetenskap" den 18 oktober där han inför 180 åhörare berättade om UFO-Sverige och ufofenomenet samt deltog i en paneldebatt. Under året nämndes UFO-Sverige i en roman av författaren Anna Jansson med titeln "Silverkronan" (Prisma). Romanen utspelas på Gotland och UFO-Sverige nämns i samband med Inga-Lill Wallins pågående undersökningsprojekt kring Marteboljuset. Ett antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige. Flera av arbetena har utförts i form av radio- eller tevereportage. Datorteket i Eskilstuna spelade in ett ufoprogram med representanter från UFO-Sverige den 14/1.

BÖCKER OCH HÄFTEN

UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till Ö" kom även i år ut i en betydligt förändrad och utökad upplaga. Inga andra häften gavs ut. Ett omfattande projekt kring närkontakter skrivet av Sven-Olov Svensson (AFU) och faktagranskat och översatt av Stefan Isaksson (UFO-Sverige) inleddes under slutet av året. Den 16 mars intervjuade Clas Svahn och Andreas Ohlsson den förre ordföranden i Ifologiska sällskapet Ivan Troëng i hans hem utanför Laholm. Anders Persson filmade. Intervjun kommer att säljas på dvd.

KURSER

Helgen 6-7 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem utanför Ludvika. 34 personer deltog vilket var maximalt vad kursgården kunde ta emot.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FÖR UFO-FORSKNING

Under året har AFU:s verksamhet kraftigt fokuserats på internet, dels genom en utbyggnad av hemsidan (www.afu.info) med flera nya avdelningar och beståndslistor och dels genom ett aktivt engagemang på auktionssajten eBay där böcker och tidskrifter har köpts in till samlingarna men också sålts i mån av överskottsmaterial. Ett ökande antal besökare från hela världen hittar till sajten och i genomsnitt besökte 1.300 personer per månad sajten under 2003. Under året kom också AFU Newsletter ut med två nummer (45 och 46). Innehållet har fortsatt att publiceras på hemsidan liksom i tryckt form. I början av året slutfördes ett heltäckande katalogiseringsarbete av AFU:s boksamling.
Under året har ett stort antal donationer, främst i form av böcker, kommit AFU till del. Den främsta av dessa omfattade över 500 böcker plus omkring tusen tidskrifter från Hilary Evans och Gordon Creightons dödsbo. Donationen hämtades hem av UFO-Sverige i oktober (se Internationella kontakter). En redogörelse för den finns i AFU Newsletter 47. I oktober tillfördes hela SUFOIS rapportarkiv i original genom UFO-Sverige (se Internationella kontakter). Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Under senare delen av året förhandlade AFU fram ett sponsoravtal med författaren Liza Marklund som genom inköp av böcker stödjer arkivets verksamhet (se AFU Newsletter 46). Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat ufomaterial har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv. Bland dem som har donerat material under 2003 märks framför allt Hilary Evans samt UFO-Norges Ole Jonny Brænne. Brænne har under året donerat hundratals böcker och tidskrifter. Andra donaterorer under året har varit Mattias Johansson, Odd-Gunnar Røed, Bill Jones, Clas Svahn, Anders Gernandt, Lisette Larkins, Karyn Birkett, Mário Rangel, Joe McGonagle, Gary Anthony, Mikael Sjöberg, Roger Skoog, Ole Henningsen, Bertil Anders Lindblad, Carl-Anton Mattsson, Franz Bludorf, Grazyna Fosar, Ebbe Schön, Fundation Anomalia, Tony Walter med flera. Ett större antal böcker skänktes av UFO-Sverige sedan man tagit dessa i ersättning för försäljning av Stefan Isakssons häfte genom Arcturus Book Service. Anders Liljegren har också under 2003 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format.

FORSKNING

Andreas Ohlsson publicerade en D-uppsats på historiska institutionen vid Stockholms universitet med titeln "Spökraketerna 1946. Försvarsstabens undersökningar av ett himlafenomen". Inga-Lill Wallin, Stockholms UFO-förening, fortsatte under året sina studier av det så kallade Martebofenomenet på Gotland.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2003 ett bra år med fortsatt stabilitet och god kontroll över utgifterna. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad. Sedan förra riksstämman har Irre Bredin (kassör) haft ansvaret för ekonomin. Jörgen Granlie har ansvarat för faktureringen. Tillsammans med Clas Svahn har de var för sig tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit fortsatt framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och en vidareutveckling av rapportcentralen. Rapportcentralen har fått utökade ekonomiska resurser men dessa kan ytterligare behöva förstärkas under det kommande verksamhetsåret för att ge medarbetarna bästa möjliga arbetssituation. Fler resurspersoner bör också knytas till distrikten liksom starka distriktsansvariga. En satsning på förbättrad information till och bättre kontakt med enskilda medarbetare och grupper runt om i landet är av stor vikt för att ge föreningen tyngd och ta till vara på medarbetarnas resurser. En satsning på att hitta nya prenumeranter till UFO-Aktuellt bör prioriteras.
Hemsidan är en stor framgång ur besökssynpunkt. En satsning på översättningar till engelska bör göras liksom en uppbyggnad av en helt ny misstolkningsdel. Kontakterna med media har varit mycket positiva vilket har resulterat i ett stort antal korrekta artiklar och inslag i teve och radio. Ett minskande intresse från teve märks medan radio och tidningar visar fortsatt stort intresse för verksamheten. Omstruktureringen av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper bör också fortsätta. Det gäller att nå de många unga med ett spirande ufointresse som finns runt om i landet. Där är vi ännu så länge alldeles för passiva. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras. En fortsatt satsning på utbildningsverksamheten i Björsjö är av stor vikt och här finns möjlighet att gå ut också till andra nordiska organisationer för att erbjuda kvalificerad fältundersökarutbildning. Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt. Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 18 april 2004


Creeper