Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digVerksamhetsberättelse 2002

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
för Riksorganisationen UFO-Sverige
verksamhetsåret 2002

Styrelse 2002

Clas Svahn, Ordförande
Andreas Ohlsson, Vice ordförande
Jörgen Granlie, Kassör
Anders Persson, Sekreterare
Håkan Ekstrand, Ledamot/redaktör för UFO-Aktuellt
Mats Nilsson, Ledamot/lokalgruppsansvarig
Mikael Sjöberg, Ledamot/ansvarig för hemsidan
Gudrun Andersson, Ledamot/toastmaster
Inga-Lill Wallin, Ledamot/ansvarig för enskilda medlemmar
Mikael Czajka, Ledamot/distriktsansvarig
Irre Bredin, Ledamot
Stefan Isaksson, Ledamot
Anna Nielsen, Ledamot
Mikael Karlson, Ledamot
Barbro Magnusson, Ledamot

Gunnar Karlsson, Ersättare
Peter Mårtensson, Ersättare
Pelle Persson, Ersättare
Esa Rahula, Ersättare
Steve Sandström, Ersättare
Daniel Söderström, Ersättare

Göran Norlén, Revisor
Lars Amnestål, Revisor
Ivar Karlsson, Revisorssuppleant

RIKSSTäMMA

2002 års riksstämma hölls på Hedbergska skolan i Sundsvall den 11-12 maj och anordnades av UFO-Mitt Sundsvall i samarbete med UFO-Sveriges styrelse. Stämmans interna del hölls med Andreas Ohlsson som mötesordförande inför ett 25-tal deltagare medan den för allmänheten öppna delen, med föredrag och frågestund lockade omkring 250. Ett Ufo-Expo med skärmutställning, modeller, visning av rapportdatabasen, videofilmer och UFO-Sveriges kommande cd-romskiva kompletterades med försäljning av böcker och tidskrifter samt ett lotteri. Anföranden hölls av Stefan Isaksson, Clas Svahn och Leif Persson. Intresset från media var mycket stort med flera artiklar i Dagbladet och Sundsvalls Tidning samt inslag i lokalradion.

PLANERINGSKONFERENSER

Två planeringskonferenser hölls under det gångna verksamhetsåret. Den första hölls i Töreboda den 23 mars. Där diskuterades bland annat det kommande Värmlands-projektet. Den andra planeringskonferensen hölls i Tingstäde på Gotland den 5 oktober. Konferensen diskuterade bland annat arbetet i regionen, nästa års riksstämma i Köping, 2003 års utställning och nästa års kurs i Björsjö. I samband med konferensen genomfördes också ett besök vid Martebo för att på plats studera möjliga förklaringar till det omtalade ljusfenomenet.

STYRELSEMÖTEN

Under verksamhetsåret har åtta protokollförda styrelsemöten hållits: Järfälla 9 februari, Töreboda 23 mars, Järfälla 13 april, Sundsvall 11 maj (konstituerande), Norrköping 16 juni, Enköping 18 augusti, Tingstäde 5 oktober samt ängelholm 14 december.

INTERNATIONELLA KONTAKTER

De internationella kontakterna har fortsatt under verksamhetsåret, främst genom olika e-postlistor men också genom tidskriftsutbyten och personliga kontakter. Följande har ansvarat för kontakter med grupper utanför Sverige: Clas Svahn (världen), Stefan Roslund (Ryssland och f d Sovjetunionen), och Anders Liljegren på AFU (världen).
Gudrun Andersson har också i år fungerat som svensk representant för den amerikanska ufoorganisationen Mufon, Mutual UFO Network. Anders Persson har ansvarat för utbytesverksamheten mellan de nordiska tidskrifterna.
Clas Svahn har bidragit med artiklar i Yorkshire UFO Societys tidskrift "Project Red Book" samt i Center for UFO Studies "International UFO Reporter".
En större intervju med Clas Svahn publicerades i den polska tidskriften "Swiat UFO" sommaren 2002.
Artiklar ur UFO-Aktuellt har publicerats i bland annat "Project Red Book" (England), UFO-Nyt (Danmark), UFO (Norge), International UFO Reporter (USA), UFO ? La visita extraterrestre (Italien) och Nieznany Swiat (Polen). Hösten 2002 drog UFO-Sverige igång ett upprop för att få flera att prenumerera på "International UFO Reporter" som drogs med ekonomiska problem. Resultatet blev 17 nya prenumeranter.
Vintern 2002 inledde UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning en insamling för att försöka rädda ett franskt ufoarkiv. (Se vidare under AFU).

INTERNET

UFO-Sveriges hemsida har fortsatt att vara en samlingspunkt för ufointresserade och hade under året omkring 3.000 besökare per dag. Hemsidan finns i såväl en svensk som engelsk version med kortare sammanfattningar på andra språk. UFO-Sverige fortsatte genom FS-Data med att erbjuda medlemmar en ufo.se-adress. För sajten ansvarade Mikael Sjöberg (webmaster). Anders Persson och Clas Svahn har försett sajten med notiser i form av "Senaste Nytt".
Under 2002 har Anders Liljegren lagt ut en särskild hemsida för AFU under adressen www.afu.info.

LOKALGRUPPER/UNDERSÖKNINGSGRUPPER

Vid verksamhetsårets slut hade UFO-Sverige 24 anslutna lokal- eller undersöknings-grupper (2002: 24 st, 2001: 25 st, 2000: 24 st, 1999: 24 st, 1998: 26 st, 1997: 27 st, 1996: 26 st, 1995: 23 st, 1994: 20 st och 1990: 13 st).
Mats Nilsson har fungerat som ansvarig kontaktperson i styrelsen för UFO-Sveriges samtliga grupper.

DISTRIKTEN

Under året har distriktsindelningen börjat fungera med totalt 18 distrikt med var sina ansvariga. De distriktsansvariga har varit rapportcentralens kontakter i samband med undersökningar av inrapporterade observationer.

RAPPORTCENTRALEN

UFO-Sveriges rapportcentral sköttes under året av UFO-Mitt (Leif Persson, Joakim Eriksson och Jimmy Sassi) i samarbete med Barbro Magnusson i Oxelösund. Arbetsfördelningen blev sådan att UFO-Mitt svarade för på e-post inkomna rapporter, sammanställningar och övergripande ansvar medan Barbro Magnusson tog hand om rapporttelefonen (018-555 000). Båda grupperna har gemensamt sett till att inkomna fall har undersökts. Under året har sammanlagt 80 fältundersökare/kontaktpersoner varit knutna till rapportcentralen. En bedömningsgrupp på sju personer har utvärderat och bedömt de rapporter som undersökts.
320 rapporter om fenomen på himlen inkom till UFO-Sverige under 2002 (164/2001, (301/2000, 562/1999, 522/1998, 323/1997, 349/1996, 339/1995, 468/1994). En stor del av rapporterna kom in genom hemsidan på Internet.

UFO-AKTUELLT

Riksorganisationens tidskrift UFO-Aktuellt har kommit ut med fyra nummer under 2002. Varje nummer trycktes i 1.600 exemplar och den prenumererade upplagan var 1.300 vid slutet av prenumerationsåret. Tidskriften har dessutom sålts genom Press Stop-gruppen. Under året fortsatte försäljningen av UFO-Aktuellt genom butiken på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. En del av materialet ur UFO-Aktuellt publiceras också på UFO-Sveriges hemsida. Mer än 90 procent av materialet i UFO-Aktuellt produceras av föreningens egna medlemmar.
I redaktionen ingick Håkan Ekstrand (redaktör och ansvarig utgivare), Clas Svahn, Stefan Roslund, Göran Norlén och Andreas Ohlsson. Stefan Isaksson har ansvarat för en engelskspråkig sammanfattning av viktigare artiklar ur tidningen som sedan har distribuerats till utländska ufologer samt publicerats på såväl UFO-Sveriges som AFU:s hemsidor. Under året har Håkan Ekstrand fungerat som prenumerationsansvarig.

RAPPORT NYTT/UFO-RADEN

Ansvarig för informationstidningen UFO-Raden/Rapport Nytt har varit UFO-Mitt. Tidskriften utkom med sex nummer under året. Den prenumererade upplagan har varit strax under 200 exemplar.

UTÅTRIKTAD INFORMATION OCH VERKSAMHET

Även detta verksamhetsår har UFO-Sveriges styrelse och medlemmar uppmärksammats av eller deltagit i en rad lokala och nationella tv- och radioprogram samt tidningsintervjuer. Här kan särskilt nämnas Radio Västmanland (23/1), Mariestads-Tidningen (8/3), Radio Norrbotten (5/4), Radio Match, Jönköping (8/4), "Nattliv" P3/P4 (14/4), Barnprogrammet Doj-Doj i P3 (3/5), Expressen (9/5), "I afton Lantz", SVT2 (10/5), "Efter 3", P3 (10/5), Radio Stockholm (10/5), Radio Guld, Sundsvall (10/5), Radio Väst, Göteborg (11/5), Radio Västernorrland (11/5), Mitt-Nytt (12/5), Rapport, SVT2 (12/5), Radio Väst, Göteborg (13/5), Radio Stockholm (31/5), Tidningen Journalisten (18/6), Radio Värmland (28/6), Radio Västmanland (31/7), Nollelva (1/9), Radio Värmland (6/9), "Curry-Curry", P4 (20/9), Radio After Eight 98,9 (1/10), Radio Stockholm (30/10), SVT24 (30/10), Radio Rix FM (31/10), "Nybryggt" P3/P4 (16/11),
Ett stort antal artiklar skrevs också i samband med riksstämman i Sundsvall.
Ett stort antal artiklar skrevs även i samband med fältprojektet i Värmland.
UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn var under sju månader (18/1?30/8) stående gäst i Radio Stockholms program "Märklich" som sändes varje fredag under perioden. Intervjuerna gjordes av Roger Dackegård.
Clas Svahn, Inga-Lill Wallin, Conny Ljung och Johnny Ljung intervjuades av frilansfilmaren Niklas Henrikczon för ett program om Marteboljuset. Programmet planeras att sändas i TV4 under hösten 2003.
Ett fristående teveteam besökte AFU den 24/9 för att filma och intervjua Anders Liljegren och Clas Svahn.
Clas Svahn har under året svarat på DN-läsarnas frågor om okända fenomenet under vinjetten "Märkligheter" i såväl tidningen som på Dagens Nyheters hemsida.
Såväl Nya Ludvika Tidning som Dala-Demokraten gjorde reportage från årets fältundersökarutbildning i Björsjö.
UFO-Sveriges stora utställning visades i samband med riksstämman i Sundsvall 11-12 maj. En rad UFO-Sverigemedlemmar har under året hållit föredrag över hela landet.
Ett mindre antal elevprojekt på olika nivåer har stöttats av UFO-Sverige.

BÖCKER OCH HÄFTEN

Under hösten publicerades boken "Världens största konspirationsteorier" på Semic förlag där Clas Svahn var huvudförfattare. Boken innehöll bland annat en genomgång och analys av konspirationer kring ufofenomen, månlandningen och Area 51. Boken kom att säljas i 20.000 exemplar.
UFO-Sverige har också faktagranskat och sålt bilder till Johan Söderbergs bok "Mystiska fenomen" som utkommer under 2003.
UFO-Sveriges uppslagsbok "UFO från A till Ö" kom även i år ut i en betydligt förändrad och utökad upplaga. Inga andra häften gavs ut.

KURSER

Helgen 7-8 september hölls en grundkurs och påbyggnadskurs för fältundersökare parallellt på Björsjö skogshem utanför Ludvika. 32 personer deltog.

STUDIECIRKLAR

Inga studiecirklar anordnades under året.

ARKIVET FöR UFO-FORSKNING

Under september lades AFU:s hemsida ut på nätet under adressen www.afu.info. Sidan kom snabbt att uppmärksammas av en rad nya utländska kontakter med omkring 500 besök i veckan. Under året kom också AFU Newsletter ut med tre nummer. Innehållet har även börjat publiceras på hemsidan liksom olika beståndslistor ut arkivets samlingar, bilder från arkivet, en engelsk historik och mycket annat.
Under första halvan av juni flyttade AFU in i en tredje lokal mellan de båda befintliga. Lokalen är 62 kvadratmeter stor och kom att användas som bibliotek och bildarkiv. Totalt består arkivet nu av 166 kvadratmeter golvyta.
Liksom tidigare har verksamheten byggt på enskilda sponsorer och AFU:s styrelses arbete. Genom en stadig ström av donationer i form av böcker och annat ufomaterial, till stor del insamlade av UFO-Sverige, har arkivet fortsatt att befästa sin roll som ett av världens mest betydelsefulla ufoarkiv.
Bland dem som har donerat material under 2002 märks framför allt UFO-Norges Ole Jonny Brænne. Brænne har under året donerat hundratals böcker och tidskrifter. Fler än 80 videoband med ufofilmer donerades av Bernd Schumanns dödsbo. Ytterligare 33 videoinspelningar skänktes av Tony Walter i Stockholm tillsammans med en större mängd tidskrifter. Andra donaterorer under året har varit Dan Eklund, Bertil Schalén, Loren Gross, Clas Svahn, Stefan Roslund, Barbro Magnusson, Edoardo Russo med flera.
Anders Liljegren har också under 2002 ansvarat för en mejlinglista med tidningsklipp i pdf-format. AFU har även erbjudit sin databas på cd-rom till utbyte eller försäljning. Där ingår bland annat rapportdatabasen ScanCat med 12.112 registrerade fall samt en bok- och tidskriftsdatabas.

FORSKNING

Under året har Andreas Ohlsson fortsatt sin analys av spökraketdata som ska resultera i en D-uppsats på historiska institutionen vid Stockholms universitet under 2003. Inga-Lill Wallin fortsatte under året sina studier av det så kallade Martebofenomenet på Gotland. Under helgen 4?6/10 besökte representanter från UFO-Sverige under Inga-Lill Wallins ledning Martebo för att på plats bilda sig en uppfattning om området. Flera intervjuer genomfördes också liksom försök med billjus som fotograferades. I samband med besöket intervjuades också personer kring Lergravsviken för att samla material om makarna åkerbergs observation där 5/8 -57.

EKONOMIN

Ekonomiskt blev även 2002 ett bra år med stabilitet och god kontroll över utgifterna. Samtliga projekt har finansierats innan de har genomförts även om Värmlandsprojektet visade sig något underfinansierat. Genom fortsatt sponsring från Mats Nilssons arbetsgivare har UFO-Raden/Rapport Nytt och de häften som erbjuds till försäljning kunnat produceras till en mycket låg kostnad.
Under året har Jörgen Granlie (kassör) och Håkan Ekstrand (biträdande kassör) haft ansvaret för ekonomin. Tillsammans med Clas Svahn har de tecknat firman.

SLUTORD

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt. Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt vilket har gjort att arbetet kunnat fokuseras på undersökningar och arkivarbete. Under 2002 började uppdelningen av utredningsarbetet i olika distriktsnät att fungera. Fler resurspersoner bör dock knytas till distrikten och en eller flera personer bör utses som ansvariga för kontakterna med distrikten och de enskilda. Rapportcentralen har fått utökade ekonomiska resurser men dessa kan ytterliga behöva förstärkas under det kommande verksamhetsåret.
En satsning på en uppföljning till fältundersökarprojektet i Värmland bör genomföras under sommaren 2004.
Hemsidan är en stor framgång ur besökssynpunkt och dess innehåll har utökats betydligt gentemot förra verksamhetsåret. Ytterligare äldre bakgrundsartiklar samt artiklar om specifika fall bör läggas ut. En satsning på översättningar till engelska bör också göras liksom en förbättring av misstolkningsdelen.
Kontakterna med media har varit mycket positiva vilket har resulterat i ett stort antal korrekta artiklar och inslag.
Omstruktureringen av vissa lokalgrupper till undersökningsgrupper bör också fortsätta. Också bildandet av nya lokalgrupper ska stödjas och regelbundna besök av någon representant från UFO-Sveriges styrelse bör genomföras.
Satsningen på UFO-Sveriges/AFU:s bildarkiv bör fortsätta för att göra bilderna tillgängliga för media och ufologer. Samarbete med utländska arkiv är här av stor vikt.
Den gamla styrelsen vill slutligen tacka alla som genom sitt oegennyttiga arbete har gjort UFO-Sverige till den stabila organisation den i dag är. Vi önskar den nya styrelsen all framgång i sitt kommande arbete.

Enköping den 27 april 2003


Creeper