Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digHur du bildar en lokalförening ansluten till UFO-Sverige

På senare tid har UFO-Sverige fått mer och mer brev från personer som vill starta en lokalförening. För att göra det så enkelt som möjligt kan du följa punkterna nedan:

1. Kolla upp om det inte redan finns en lokalförening i din region. Gå till listan över lokalföreningar och återvänd sedan hit.

2. Innan du kontaktar oss är det viktigt att du skaffar dig kunskaper om UFO-Sveriges idéprogram, stadgar och arbetssätt. Gå till idéprogrammet och stadgarna. Återvänd sedan hit om du tycker att det ser bra ut och passar din inställning. För att få ytterligare kunskap om Riksorganisationen UFO-Sveriges historia och utveckling rekommenderar vi att du läser "En resa i tiden. Riksorganisationen UFO-Sverige 25 år 1970-1995". Skriften finns även att köpa från Arkivet för UFO-forskning.

Observera att Riksorganisationen UFO-Sverige arbetar utifrån en vetenskaplig inställning och tar avstånd från new age-rörelsens nyandliga ufologi. UFO-Sverige gör kritiska undersökningar av UFO-observationer och kritiserar ofta UFO-sekter och kontaktpersoner. Läs mera om ockultisten Anders B. Johansson och kontaktpersonerna Sten Lindgren och Rauni-Leena Luukanen.

3. Kontakta vår lokalföreningsansvarige Mats Nilsson, telefon 0224-86771 (kvällstid).

4. Kalla seriöst UFO-intresserade på din ort till ett möte i någon lämplig lokal. Informera noggrannt om UFO-Sveriges inställning i UFO-frågan och visa vår tidskrift UFO-Aktuellt som Irre Bredin har skickat till dig. Bilda en interimstyrelse bestående av ordförande, sekreterare och kassör. Den arbetar fram till årsmötet som man brukar ha mellan januari och april.

5. Interimstyrelsen har som uppgift att ta fram förslag till stadgar och ge förslag på vilka som skall sitta med i styrelsen som väljs på årsmötet. UFO-Sverige har egna normalstadgar som lokalförening kan använda.

6. Efter föreningens bildande skickar ni ett brev till UFO-Sverige och ansöker om medlemskap. Adressen är UFO-Sverige, Box 175, 733 23 Sala.

7. Lämpliga aktiviteter i lokalförening kan vara: undersökning och dokumentation av lokala UFO-händelser, föredrag, debattaftnar, presentation av intressanta UFO-fall, studiecirklar, filmvisning, studiebesök i Arkivet för UFO-forskning, astronomiska observationskvällar (gärna i samarbete med lokal astronomiförening), utställning (finns att hyra från Arkivet för UFO-forskning).

8. Utbilda aktiva medlemmar i föreningen till fältundersökare. Grundkurs och fortsättningskurs för fältundersökare ger inte bara praktiska råd utan också baskunskap om UFO-fenomen, UFO-historia, kulter och sekter med mera. Information om kurser hittar du i UFO-Aktuellt.

9. Kom ihåg: Det är viktigt att presentera och profilera lokalföreningen som vetenskapligt inriktad. Det är därför generellt olämpligt att som förening delta i new age-mässor eller bjuda in new age-ufologer som föreläsare. Samarbeta istället med astronomiföreningar, Föreningen Unga Forskare, "skeptiker"-föreningar eller liknande som också står på vetenskaplig grund. UFO-Sverige vill inte bidra till att nya myter och sekter skapas utan istället lägga grunden för vetenskaplig UFO-forskning.


Creeper