Nordens största UFO-organisation

UFO-Sverige är sedan flera år Nordens största UFO-organisation. Här är några korta fakta om organisationen:

 • Riksorganisationen UFO-Sverige bildades 1970 och är en ideell organisation uppbyggd på demokratiska grunder.
 • Organisationen ger sedan 1980 ut UFO-Aktuellt fyra gånger om året. En prenumeration kostar 200 kr (postgiro 505060-4). UFO-Aktuellt har 1.400 prenumeranter.
 • Syftet med organisationen är att utreda iakttagelser av flygande objekt över Sverige. Varje år får UFO-Sverige in 350-550 rapporter av vilka i genomsnitt 5 procent får beteckningen UFO efter avslutad undersökning. Hittills i år har vi fått in ett 40-tal rapporter. (1993/260, 1994/470, 1995/339, 1996/345, 1997/325, 1998/522, 1999/562, 2000/301, 2001/164, 2002/320).
 • Utredningarna görs av 70 så kallade fältundersökare. Dessa utbildas av organisationen vid särskilda veckoslutskurser som hålls i Björsjö i Dalarna. All utredningsverksamhet samordnas av en rapportcentral som ligger i Sundsvall och Kolbäck (018/555 000).
 • Till organisationen är 26 lokalgrupper, spridda från Skellefteå till Malmö, anslutna. Totalt är omkring 850 medlemmar anslutna till UFO-Sverige.
 • Varje år hålls en riksstämma där representanter för lokalgrupperna väljer styrelse och ordförande för riksorganisationen. I samband med stämman anordnas också föredrag och utställningar för allmänheten.
 • Vårt arkiv - Arkivet för UFO-forskning i Norrköping - är det största i sitt slag i världen. Där finns ett par tusen böcker, tidskrifter från hela världen, cirka 75 procent av alla tidningsartiklar som skrivits om ämnet i svensk press sedan 1946, omkring 15.500 rapporter om UFO-fenomen samt bilder, band och filmer med mera. Arkivet publicerar en engelskspråkig tidning, "AFU Newsletter", som distribueras runt om i världen.
 • UFO-Sverige samarbetar med flera myndigheter i arbetet med att undersöka rapporterna. Bland dessa märks Totalförsvarets forskningsinstitut och SMHI.
 • UFO-Sverige arbetar med vetenskapliga ambitioner och står för en kritiskt granskande linje när det gäller UFO-fenomenet. UFO-Sverige står helt öppet för vilka lösningar UFO-fenomenet kan ha. Den bland allmänheten mest spridda teorin - att det skulle röra sig om utomjordiska farkoster - är en av många teorier som undersöks. Organisationen marknadsför inte någon enskild tolkning.
 • UFO-Sveriges hemsida på Internet kan nås på adressen: www.ufo.se
 • Den som vill komma i kontakt med UFO-Sverige kan göra det genom organisationens kansli i Sala: UFO-Sverige, Box 175, 733 23 Sala.