Logo

UFO-Aktuellt

Ljusprickar p� rad, mer info här

Engagera digKort presentation

  • Riksorganisationen UFO-Sverige bildades 1970 och är i dag landets enda vetenskapsinriktade ufoorganisation.
  • Vi samarbetar bland annat med Totalförsvarets forskningsinstitut (allmänhetens inrapporteringar) och SMHI (i studiet av de sk cirkelfenomenen).
  • Våra lokalgrupper finns utspridda över hela landet.
  • Du kan ansluta Dig till UFO-Sverige på olika sätt. Du kan bli enskild medlem i UFO-Sverige (270 kronor/år, då ingår UFO-Aktuellt) eller Du kan bli prenumerant på tidskriften UFO-Aktuellt (220 kronor/fyra nummer) samt gå med i någon av våra lokalgrupper.
  • Vi har även en rapportcentral dit man kan rapportera in sina iakttagelser. Man kan också rapportera genom ett formulär på denna webbplats.
  • Alla rapporter redovisas i tidskriften UFO-Raden som utkommer med fem nummer per år.
  • Fyra gånger per år ger vi ut tidskriften UFO-Aktuellt. I den kan man bland annat läsa ledaren, reportage, artiklar om svenska och utländska fall, presskrönika, bokrecensioner och uforelaterade annonser.

Verksamhetsberättelse för 2010
Verksamhetsberättelse för 2009
Verksamhetsberättelse för 2008
Verksamhetsberättelse för 2007
Verksamhetsberättelse för 2006
Verksamhetsberättelse för 2005
Verksamhetsberättelse för 2004
Verksamhetsberättelse för 2003
Verksamhetsberättelse för 2002
Verksamhetsberättelse för 2001
Verksamhetsberättelse för 2000
Verksamhetsberättelse för 1999
Verksamhetsberättelse för 1998
Verksamhetsberättelse för 1997
Verksamhetsberättelse för 1996
Verksamhetsberättelse för 1995
UFO-Sveriges styrelse
About UFO-Sweden's chairman (English)
UFO-Sveriges ordförande Clas Svahn har ordet
Våra stadgar
Detta är UFO-Sverige
UFO-Sveriges idéprogram
UFO-Sweden's Position Statement (English)
Hur Du bildar en UFO-grupp
Normalstadgar för lokalgrupper
Tips på UFO-böcker
Brev från UFO-Sveriges ordförande
Goda råd till en ufolog
Advice to a ufologist (English)
This is UFO-Sweden (English)


Creeper