Studiehandledning

Skriftligt prov

1. Vad är det för skillnade på begreppen flygande tefat och UFO?

2. Ge tre exempel på hur himlafenomen har beskrivits genom århundradena.

3. När och i vilket land uppkom begreppet flygande tefat?

4. Vilket resultat fick den så kallade Condonrapporten när den lades fram 1969?

5. Vad är en "flap"?

6. Hur många gånger har UFO-frågan tagits upp i Förenta Nationerna?

7. Nämn namnen på minst tre nordiska UFO-organisationer.

8. Vad är ett "UFO-fönster"?

9. Vilken tid på dygnet görs de flesta rapporterade observationerna?

10. Vilket år bildades UFO-Sverige?

11. Vad kallas den person som är utbildad och godkänd av UFO-Sverige för att undersöka UFO-rapporter?

12. Nämn minst fem naturliga föremål som ofta misstolkas som UFO.

13. Nämn minst två olika teorier om vad UFO-fenomenet kan vara och beskriv dem kortfattat.

14. Vad står förkortningen MIB för?

15. Hur stor andel, i procent, av antalet rapporter kan för närvarande ges en naturlig förklaring?

16. Ange minst två av de tre skäl som försvaret kan använda för att hemligstämpla en UFO-rapport.

17. Vilken är den vanligaste förklaringen när det gäller bilder av påstådda UFO-fenomen?

18. Vad är Area 51?

19. Hur många svenskar tror enligt en undersökning från 1995 att utomjordiska varelser har landat på jorden?

20. Vad är en närkontakt av tredje graden?

21. Vad är Arkivet för UFO-forskning, AFU?

22. Den mest kända påstådda kraschen av ett UFO inträffade i närheten av staden Roswell i USA. Vilket år inträffade den?

23. Nämn två av de föremål som Gösta Carlsson hittade i en glänta utanför Ängelholm i samband med en observation av ett landat föremål 1946.

24. Vilken typ av fenomen uppträder i Hessdalen i Norge?

25. Vad kallas de personer som säger sig stå i regelbunden kontakt med rymdmänniskor och till och med påstår sig ha rest med deras skepp?

Skicka in era svar till nedanstående adress för rättning:
UFO-Sverige
"Studiefrågor"
Box 175
733 23 Sala
pil Tillbaka till ingångssidan--->