Studiehandledning

Kapitel 1

Bakgrund till studieledaren.
I media blandas dessa begreppen UFO och flygande tefat oftast ihop sedan UFO med tiden allt mer har kommit att användas i betydelsen "utomjordiskt rymdskepp". Orsaken står bland annat att finna i UFO-gruppernas egen allt slappare användning av begreppet. Det är dock viktigt att påpeka att UFO enbart står för Oidentifierat flygande objekt, alltså en farkost eller ett fenomen på himlen som trots en noggrann undersökning inte har kunnat identifierats. Man kan alltså inte säga att man har sett ett UFO om man inte också har försökt att finna en naturlig förklaring till observationen.

Den i särklass mest respekterade UFO-forskaren genom tiderna, astronomen J. Allen Hynek, delade i boken "The UFO Experience" in iakttagelserna i tre grupper:
Nattljus (Nocturnal Light). Det kan röra sig om antingen ett eller flera ljus som i sin tur är roterande, pulserande eller med ett fast ljus. Dessa behöver inte röra sig på ett speciellt sätt utan kan göra drastiska manövrer eller inga alls. Det är mycket svårt att avgöra hur långt bort ljusen befinner sig.
Dagsljusskivor (Daylight Disc). Ett till synes konkret föremål där avståndet till skivan också här är svårt att fastslå. Skivorna har rapporterats röra sig med höga hastigheter eller rent av ligga helt stilla i luften. Man har observerat hur objektet snabbt ändrat riktning samt färdats upp och ner med hög hastighet.
Radarvisuella observationer (Radar-Visual). Då man siktat ett eller flera oidentifierade objekt med hjälp av radar och med blotta ögat. Nu kan avstånd, hastighet samt höjd bestämmas med radarns hjälp.

Hynek har också kategoriserat de observationer som gjorts närmare än 150 meter från föremålet, närkontakter (close encounters), i tre klasser:
Närkontakt av första graden. Iakttagaren kan urskilja större detaljer på föremålet som vistas strax ovanför marken eller något högre upp.
Närkontakt av andra graden. UFO:t har nu sänkt sig ner, landat, eller befinner sig mycket nära marken. Objektet har ibland påverkat omgivningen på olika sätt, till exempel då gräset vid landningsplatsen har blivit bränt eller då avtryck i marken förekommit. I samband med vissa UFO-observationer har elektriska installationer påverkats. Bilar har helt plötsligt slutat fungera för att sedan gå igång efter iakttagelsen. Detsamma har gällt tv-apparater, radio och telefoner. Det finns även tillfällen då djur reagerat starkt och blivit rädda då UFO:s funnits i närheten.
Närkontakt av tredje graden. Då personer ser varelser, så kallade humanoider, omkring eller ombord på farkoster tar observationen ytterligare ett steg in i det svårförklarliga där det kan behövas psykologiska undersökningar för att få tillfredsställande förklaringar. Nu är dock inte alla möten med varelser likadana utan kan skilja sig från varandra vilket gör det ännu svårare att lösa frågetecknen.

Orsaken till att de flesta observationer görs nattetid är framför allt att det då är lättare att misstolka olika fenomen och föremål på himlen. Särskilt astronomiska fenomen som starkt lysande planeter (Jupiter och Venus), stjärnor, meteorer och bolider utgör vanliga misstolkningar. Även satelliter och flygplan är lätta att se fel på under mörker.
Ett av skälen till misstolkningarna är att det är i det närmaste omöjligt att bedöma ett lysande föremålets avstånd mot en mörk himmel. UFO-Sveriges undersökningar visar att observatören ofta bedömer att ett föremål befinner sig betydligt närmare än det i själva verket gör.

Fler frågor att diskutera:
Be deltagarna i gruppen att berätta varför de är intresserade av UFO och om de har några egna erfarenheter; egna iakttagelser, möten med folk som har sett något, böcker de har läst och så vidare.
Diskutera vad deltagarna själva tror att UFO-fenomenet kan vara.

Mål:
Att lära deltagarna skillnaden mellan flygande tefatsbegreppet och UFO.

 

pil Till Kapitel 2--->