Studiehandledning

Inledning och länkar

Välkommen till UFO-Sveriges studiemanual för cirkel om UFO. Manualen är till för studiecirkelledare och grundar sig på boken Fakta om UFO (1998). Här nedan finns extra läsning för studieledaren, en studieplan lektion för lektion samt ett avslutande skriftligt prov. Om du har några frågor, skriv till: Clas Svahn

Här hittar du länkar till de 19 kapitlen med specialskrivna bakgrunder till studieledaren inför varje lektion, ytterligare frågor att diskutera med cirkeldeltagarna samt målet för kapitlet:
pil Kapitel 1 --->

Under FAQ (Frequently Asked Questions) finns svaren på några av de vanligaste frågorna om UFO-Sverige:
pil FAQ --->

Här hittar du en hjälp för alla som vill skriva specialarbeten om UFO-fenomenet:
pil Specialarbete --->

Här finns en historik över UFO-fenomenet i modern tid samt en kort diskussion om några av de vanligaste teorierna:
pil Historik över UFO-fenomenet --->

Till sist ett skriftligt prov som kan användas efter avslutad cirkel. Deltagarna kan få använda studieboken om de så önskar. Vill ni ha provet rättat går det bra att skicka in det till UFO-Sverige.
pil Skriftligt prov --->

Förslag till studieplan.
Förslag till studieplan över 16 dagar:
Dag 1: Kapitel 1.
Dag 2: Kapitel 2.
Dag 3: Kapitel 3.
Dag 4: Kapitel 4 och 5.
Dag 5: Kapitel 6 och 7.
Dag 6: Kapitel 8 och 9.
Dag 7: Kapitel 10.
Dag 8: Kapitel 11.
Dag 9: Kapitel 12.
Dag 10: Kapitel 13.
Dag 11: Kapitel 14.
Dag 12: Kapitel 15.
Dag 13: Kapitel 16.
Dag 14: Kapitel 17.
Dag 15: Kapitel 18.
Dag 16: Kapitel 19.

Denna studiehandling har tagits fram av Clas Svahn, Andreas Ohlsson, Mikael G. Petersson och Mikael Sjöberg. Handledningen utgår från boken "Fakta om UFO" (Parthenon förlag 1998) av Göran Norlén och Clas Svahn
.


Creeper