Zamora, Lonnie (1933-)

Dionicio ”Lonnie” Zamora var huvudvittnet i det så kallade Socorro-fallet 1964.
Se även: Socorro-fallet  

Zeta Reticuli

Ett binärt stjärnsystem cirka 37 ljusår från jorden. Enligt Betty Hill var det härifrån som hennes och maken Barneys kidnappare kom. Amatörastronomen Marjorie Fish trodde sig ha identifierat de stjärnor som Betty Hill tecknade ned efter sin ombordtagning. (Se Hill) Robert Lazar hävdar att de nio flygande tefat han säger sig ha sett i S-4 kom från en av planeterna i Zeta Reticuli-systemet.
Se även: Lazar, Robert   S-4  

Zindermans förlag

Svenskt förlag med en lång tradition av ufoböcker. Har bland annat givit ut K. Gösta Rehn, Boris Jungkvist, Staffan Stigsjöö och Sune Hjorth. Förlagets första ufobok blev Rehns ”De flygande tefaten - dokument och teori” 1966 och den senaste Bert Yogsons ”Närkontakt med utomjordingar” 2000.

Zinsstag, Lou (1905-1984)

Zinsstag föddes i Basel, Schweiz och var nära vän till kontaktpersonen George Adamski med vilken hon korresponderade under många år. 1957-1964 var hon Adamskis representant i Schweiz men slutade efter att de två blivit oense. Hon började intressera sig för ufofrågan efter att ha läst Donald Keyhoes ”Flying Saucers from Outer Space” 1954. Mellan 1955 och 1958 gav hon ut tidskriften ”Informationsblatt”. 1958 publicerade hon boken ”UFO Sichtungen über der Schweiz 1949-1958” tillsammans med Theodor Allemann och 1983, tillsammans med den engelske ufologen Timothy Good, ”George Adamski - The Untold Story”. 1990 gav Wendelle Stevens ut de 100 sidor av Adamskiboken som Zinsstag författat i en nyutgåva med titeln ”UFO... George Adamski : Their Man on Earth”. Zinsstag byggde under sin levnad upp ett mycket omfattande bibliotek med UFO-litteratur samt ett stort bildarkiv. Vid sin bortgång den 19 january 1984, donerade hon merparten av arkivet Basels universitetsbibliotek.
Se även: Good, Timothy  

Tipsa om uppslagsord