Walters, Ed och Frances

Se: Gulf Breeze-observationerna  

Walton, Travis

I november 1975 skulle en grupp skogshuggare åka hem från arbetet i skogen i Sitgreave-Apache National Forest i Arizona, USA. Föraren stannade bilen då de fick syn på ett flygande föremål som hovrade i luften ovanför dem. En av skogshuggarna, Travis Walton steg ur bilen och träffades av en ljusstråle. Arbetskamraterna blev rädda och åkte därifrån. När de kom tillbaka fanns inte Travis Walton kvar på platsen och föremålet var borta. Polisen misstänkte kamraterna för mord och flera lögndetektortest genomfördes. Fem dagar senare återfanns Travis Walton och han kunde under hypnos berätta om vad han hade upplevt. 1978 publicerade Travis Walton en bok om sina upplevelser med titeln ”The Walton Experience”.

Wennergren, Kristina (1945-)

New age-författare och föredragshållare. Wennergren har arbetat som terapeut, föreläsare och kursledare sedan 1983. Har bland annat publicerat ”UFO-lexikon” (1990), ”Inre kontakter med yttre världar” (1990), ”Star people och stjärnresor - SOS” (1991) och ”UFO i gammal och ny belysning” (1993) samt en rad andra new age-böcker.

Wickerts, Sture (1925-1999)

Ansvarig för Försvarets forskningsanstalts undersökningar av uforapporter 1976-1990. Wickerts, som var överstelöjtnant och laborator vid FOA ägnade sig i huvudsak åt meteorologiska problem i samband med radiovågors utbredning. Sin utnämning till ufoansvarige var han aldrig särskilt glad över och var mycket skeptisk till alla uforapporter. I en intervju i tidningen Vi 1979 beskrev han ufovittnena som ”sjuka eller underliga människor” för reportern Lasse Krook. Ett uttalande som kom att skapa en schism mellan UFO-Sverige och Wickerts. Wickerts var endast vid ett tillfälle utanför Stockholm för att undersöka ett fall. Det var när en bonde i Målilla fann ett hål i en mosse på hösten 1976 som FOA satsade pengar på en platsundersökning. Wickerts tog en mycket aktiv del i undersökningen men någon förklaring till hålets ursprung fick forskarna aldrig fram.
Se även: Försvarets forskningsanstalt  

Wow!-signalen

Den mest kända av alla signaler med ett möjligt intelligent ursprung som tagits emot av ett jordiskt radioteleskop. Den 15 augusti 1977 registrerades en 72 sekunder lång signal vid Big Ear-observatoriet i Ohio. Den fick beteckningen ”Wow-signalen” sedan den astronom som upptäckte den skrivit ”Wow!” i kanten av utskriften.

www.ufo.se

Internetadressen till UFO-Sveriges officiella hemsida. Sidorna, som finns i en engelsk och en svensk version, startades i februari 1996 och hade över 30.000 besökare första året. I april 2000 var siffran närmare 250.000 enbart på den svenska delen och ytterligare drygt 70.000 på den engelskspråkiga. Här finns information om det mesta inom UFO-området. Ett urval artiklar ur UFO-Aktuellt publiceras här liksom aktuella notiser och rapporter. Under 2006 inleddes uppbyggnaden av en rapportdatabas inom sajten där också allänheten kommer att få tillgång till viss information.
Ansvarig för hemsidan sedan starten är UFO-Sveriges webbmaster Mikael Sjöberg.

Tipsa om uppslagsord