Tectonic strain theory

Ett urladdningsfenomen i berggrunden som kan förklara vissa ufoobservationer.
Se även: Jordljus  

Teosofi

En blandning mellan österländsk mysticism och västerländsk ockultism som växte fram i USA under slutet av 1800-talet. Den teosofiska rörelsen grundades 1875 av ryskan Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) och har kommit att påverka ufologin på ett grundläggande sätt. I teosofins ryms tanken på kanaliseringar av väsen från andra planeter. Det Teosofiska samfundet är i dag en världsomspännande rörelse utan egentligt centrum och med ett oklart antal medlemmar.

Thor, Valiant

”Mitt namn är Valiant Thor. Jag är från den planet ni kallar Venus. Jag är på ett specialuppdrag till den här planeten. Vi är fler än 70 och det finns flera jordvänner som samarbetar med oss.” Så inleder en av de mest orädda bland utomjordingarnas skara, Valiant Thor, boken ”The Stranger at the Pentagon”. Till skillnad från de flesta andra lät sig Thor fotograferas utan rädsla för att bli igenkänd. Han tvekade heller inte att ta kontakt med Frank Stranges, ufolog, filosofie doktor i 16 ämnen (!), författare, evangelist och uppenbarligen mycket godtrogen. De två skakade hand och Frank Stranges noterade att Thor saknade fingeravtryck. I övrigt såg han ut som en vanlig människa. Under samtalet berättade Thor att han var tvungen att resa tillbaka till Venus den 16 mars året efter. Innan avresan hann dock Valiant Thor med att berätta att det var hans skepp som förorsakat kapten Mantells död i januari 1948, att hans folk placerade satelliter i bana runt jorden redan 1953, att han diskuterat interplanetära frågor med USA:s president och en hel del annat.
Se även: Mantell, Thomas  

Thörn, Lars

Se: Skillingarydsfotot  

Todd, Richard

Richard Todd är en amerikansk ufolog och medlem av ufoorganisationen Caus. Todd har arbetat hårt med att försöka avhemliga dokument under Freedom of Information Act.
Se även: Caus   FOIA  

Tolfte planeten

I boken ”Den tolfte planeten” (på svenska 1980) spekulerade den rysk-israeliske författaren Zacharia Sitchin om att det skulle finnas en tolfte i vårt solsystem. Antydningar till detta påstod han ha fått från en sumerisk lertavla. Sumererna signerade lertavlorna med ett sigill och enligt assyriologisk expertis fann Sitchin en prick som han tolkade som en rymdfarkost.
Se även: Sitchin, Zecharia  

Tomas, Andrew (1906-2001)

Andrew Tomas föddes i Ryssland och kom att intressera sig för forntida gåtor och forntida astronauter och blev författare till flera böcker. Under flera år bodde han i Australien där han blev redaktör för UFO Bulletin och Australian Flying Saucer Review. I mitten av 70-talet flyttade han till Kalifornien där han bodde fram till sin död. Tomas skrev bland annat ”We are not the first” (1971, Svensk utgåva ”Vi var inte först” 1974), ”On the shores of endless worlds” (1974, Svensk utgåva ”Vid fjärran världars stränder” 1975), ”The home of the gods” (1972), Atlantis from legend to discovery” (1972), ”Beyond the time barrier” (1974), "Signs, stars and seers" (1975) och ”Shambala: Oasis of light” (1976).

Tombaugh, Clyde (1906-1997)

Amerikansk astronom och upptäckare av planeten Pluto 1930. (Pluto avfördes som planet 2006).
Tombaugh observerade ett ufo den 20 augusti 1949. Så här beskriver han händelsen för den populärvetenskaplige journalisten Eugen Semitjov: ”Det var en enastående klar natt. Till och med stjärnor av sjätte magnituden var klart synliga, normalt kan dessa knappt upptäckas med blotta ögat. Klockan var omkring 22.45 när de ilande ljuspunkterna dök upp nästan mitt i zenit. De lyste svagt gulgrönt och föreföll vara geometriskt jämnt fördelade - två eller tre främst, lika många efter, en ytterst på vardera sidan. Hela gruppen var inte större än ungefär dubbla fullmånen. Formationen smalnade medan den ilade bort, liksom krympte i bredd - som ett geometriskt mönster gör om man först ser det rakt underifrån och sedan snett underifrån. Samtidigt försvagades skenet och på cirka 35 grader över horisonten försvann ljuspunkterna helt. Allt som allt såg jag dem bara 3-4 sekunder. Inget som helst ljud hördes. Jag pekade, men min fru hann bara uppfatta synen någon sekund innan den försvann.”

Trehörningsjö

På vissa platser tycks ufofenomen ha en benägenhet att rapporteras oftare än på andra. En sådan plats är Trehörningsjö norr om Örnsköldsvik där det har gjorts många och mycket intressanta observationer. Föremål av olika former har observerats på nära håll, föremål har orsakat motorstopp på bilar och slagit ut elströmmen. Den mest uppskakande händelsen råkade länkstationsföreståndare Kjell Näslund ut för när han den 12 mars 1969 på nära håll iakttog ett jättelikt ufo och flera lådliknande varelser som kom in i länkstationen. Näslund var under observationen helt ur stånd att kunna springa därifrån. En annan uppmärksammad observation gjordes av Kurt Nilsson den 18 oktober 1977. Nilsson sa sig då ha sett tre humanoider och en landad farkost bara några hundra meter från Näslunds observationsplats på berget Hemliden.

Tremonton-filmen

Den 2 juli 1952 filmade en av amerikanska flottans fotografer, Delbert C Newhouse, en klunga med oidentifierade föremål över Tremonton, Utah. Newhouse tog filmen sedan han stannat bilen under en färd mellan Washington DC och Oregon. På filmen syns omkring drygt ett dussin föremål som rör sig över himlen. Någon bra förklaring till den har aldrig givits. Newhouse avled 93 år gammal i Portland, Oregon den 11 augusti 2006.

Trindade-fotografierna

Fotografier tagna av den professionelle fotografen Almiro Barauna den 16 januari 1958. Barauna befann sig tillsammans med ett antal vetenskapsmän ombord på forskningsfartyget Almirante Saldanha vid ön Trindade utanför Brasiliens kust. Bildserien föreställer ett klassiskt ”flygande tefat” med kupol som i fullt dagsljus flyger in över ön. Vissa oklara omständigheter kring framkallningen av filmen som Barauna inte kan förklara har skapat en tveksamhet om äktheten.

Tunguskaexplosionen

Den 30 juni 1908 exploderade ett klot av eld över Steniga Tunguska i Sibirien. Ett vittne beskriver hur ”skjortan brändes nästan bort ifrån kroppen”. På grund av det glest befolkade området samt krig och revolution skulle det som sagt dröja ända till år 1927 innan den första forskarexpeditionen nådde centrum för explosionen. Expeditionen fann en enorm förödelse. Så långt ögat kunde se låg träden omkullvräkta, ett kalhygge av ofantliga dimensioner. I explosionscentrum stod träden fortfarande upprätt men grenarna hade svetts av. I dag misstänker forskarna att katastrofen orsakades av en komet eller asteroid som kolliderade med jorden.
Se även: Vita nätterna  

Tipsa om uppslagsord