S-4

Ett område strax söder om Area 51 där hemliga experiment med utomjordisk teknik ska förekomma, enligt Robert Lazar.
Se även: Lazar, Robert  

Sagan, Carl (1934-1996)

Amerikanska astronom som var kritisk till det sätt på vilket ufologerna arbetade. Sagan ansåg att ufofrågan förtjänade en ordentlig undersökning eftersom den kunde innehålla ny information om hur vi människor fungerar. Han hävdade att inget rymdskepp kunde komma till jorden beroende på de stora avstånden och den stora mängden bränsle och tid som krävs. Teorin utgår från att resor i rymden sker linjärt och att den maximala hastigheten måste vara ljusets hastighet. Sagan vann det amerikanska Pulitzerpriset 1978 för den populärvetenskapliga boken ”The Dragons of Eden: Speculations on the Evolution of Human Intelligence.” 1972 gav han ut debattboken ”UFO's - A Scientific Debate” tillsammans med Thornton Page och 1973 ”The Cosmic Connection: An Extraterrestrial Perspective.” Mest känd för en bred allmänhet blev han genom TV-serien ”Kosmos” 1980. Under 1997 gick filmen ”Kontakt” upp på biograferna, baserad på Sagans bok med samma namn.

Sanderson, Ivan Terence (1911-1973)

Biolog och undersökare av rapporter om okända varelser. Författare till boken ”Uninvited visitors” (1969). Skrev bland annat följande artiklar med ufoanknytning: UFO - Friend or Foe, Fantastic Universe Aug 1957, We'll Never Catch Them, Fantastic Universe May 1958, What Could They Be?, Fantastic Universe Jul 1959, What Pilots a UFO?, Fantastic Universe Nov 1957, Man-Made UFO, Fantastic Universe Sep 1958.

Santilli, Ray

Brittisk musikvideoproducent och den person som låg bakom försäljningen av den så kallade obduktionsfilmen. Santilli säger sig ha träffat den mystiske fotograf som var närvarande vid obduktionen 1947. Några bevis för detta har han dock inte ställt till förfogande.

Schalin, Sven

Schalin var som mest aktiv några år i slutet av 1950- och under 60-talet då han undersökte flera av de klassiska svenska ufofallen, bland annat Domstensfallet och Gideon Johanssons observation. Han arbetade under en tid tillsammans med Gösta Rehn. Genom sitt arbete som ingenjör på SAABs konstruktionskontor i Linköping kom Schalin i kontakt med ufofrågan i augusti 1957. Han fascinerades av ämnet och satte sig snabbt in i den då aktuella litteraturen. Kort därefter blev han medlem i den amerikanska ufoorganisationen Nicap (National Investigations Committe on Aerial Phenomena) under legendariske majoren Donald E. Keyhoe.

Schmitt, Don

Medförfattare till ”The Truth About Roswell” och ”The Truth about the UFO Crash at Roswell” tillsammans med Kevin Randle, som han länge arbetade tillsammans med. Samarbetet avbröts sedan det visade sig att Schmitt förfalskat viktiga fakta samt ljugit om sin egen bakgrund. Filmen ”Roswell” (1994) grundade sig på Schmitt och Randles bok.
Se även: Roswellincidenten  

Science fiction och ufo

Det utomjordiska temat och ufo är vanligt förekommande i science fiction-filmer. Då ”Närkontakt av tredje graden” hade premiär 1978 var det många människor som blev medlemmar i olika ufogrupper. När ”Independence Day” hade premiär 1996 skrevs mängder med artiklar och reportage om ufofenomenet. I USA var ufofebern ännu större. Där visade alla biografer i Hollywood filmen non-stop i flera veckor efter premiären. Också under 2000-talets första år har antalet filmer med ufotema fortsatt att produceras i stor omfattning. Filmen ”Signs” med Mel Gibson i huvudrollen hade premiär 2002 och använde cirkelfenomenet som bärande tema.

Scoriton-mysteriet

Se: Bryant, Arthur  

Semitjov, Eugen (1923-1987)

Journalist och populärvetenskaplig författare. Erhöll Stora journalistpriset för sina populärvetenskapliga artiklar. Skrev mängder av artiklar och flera böcker om UFO och var den förste som 1971 dokumenterade Gösta Carlssons observation i Ängelholm. Mycket skeptisk till tanken på att ufofenomenet skulle ha ett utomjordiskt ursprung. Semitjov skrev följande böcker: ”Fyra filmrutor” (1952, återutgiven som ”UFO-fjället” 1978), ”Tex på farligt spår” (1956), ”Bilfirma 3 1/2” (1956, återutgiven som ”Den jagade bilen” 1979), ”Det kommer en dag” (1973), ”De otroliga tefaten” (1974), ”Den 100-åriga spådomen” (1975), ”Bortom tid och rum” (1977), ”Mannen från framtiden” (1978), ”Mellan dröm och verklighet” (1979), ”Fantastiska världar” (1980), ”Katastrofernas planet” (1982), ”Rymdtecknaren” (1983), ”Den stora kometen” (1985), ”Garbofilmen vi aldrig fick se” (1986) och tillsammans med Volodja Semitjov ”Victor Somovs dagbok” (1981). Semitjov tecknade också under många år rymdserien Allan Kämpe och illustrerade sina böcker och artiklar själv.

Sepra

Se: Gepan  

SETI

The Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Ett projekt som söker efter liv i universum med hjälp av radioteleskop placerade i olika länder. Den förste som började lyssna efter intelligenta signaler var den unge radioastronomen Frank Drake 1960. Under två månader riktade han en 25-meters parabol mot de närmaste solsystemen i hopp om att finna radiosignaler från en annan civilisation. Hans mottagare var inställd på frekvensen 1.420 MHz i det så kallade vätespektrat. Trots många års sökande har astronomerna ännu inte fått in någon säker signal från en eventuell främmande intelligens.

Sidenbladh, Elis (1836-1914)

Statistikern och geologen Elis Sidenbladh var en svensk motsvarighet och föregångare till Charles Fort liksom landsmannen Joan Petri Klint (död 1608). Sidenbladh gav 1908 ut boken ”Sällsamma händelser i Sverige med Finland åren 1749-1801 och i Sverige åren 1821-1829” i vilken han samlade uppteckningar ur kyrkoböcker rörande allehanda märkligheter. Sidenbladh var överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån under åren 1879-1901.
Se även: Fort, Charles Hoy   Klint, Johan Petri  

Sign

Se: Project Sign  

Simonton, Joe

Joe Simonton upptäckte ett UFO som svävade på låg höjd i trädgården. Händelsen sägs ha inträffat 1961. En lucka öppnades, och han kunde se in. Bland annat såg han hur ufonauterna lagade mat på en spis. En av dem gjorde tecken till honom att de ville ha vatten. Simonton hämtade vatten och bad i gengäld om att få några av de pannkakor som de höll på att grädda. Han fick tre. En åt han upp, den andra lämnade han till den amerikanska ufoorganisationen Nicap och den tredje till Allen Hynek för analys. Den ”utomjordiska pannkakan” visade sig innehålla mjöl, socker och fett.

Sions vises protokoll

Förfalskat dokument skapat av den ryska hemliga polisen 1905 för att underblåsa judeprogromer och i dag ofta använt av nynazister och new age-ufologer. Den svenske new age-ufologen Sune Hjorth hänvisar till Sions vises protokoll som varande ett autentiskt dokument i sin bok ”Rymdmänniskor på Jorden!”.
Se även: Hjorth, Sune  

Sitchin, Zecharia

Född i Ryssland och uppväxt i Palestina där han studerade hebreiska och andra semitiska och europeiska språk, Gamla Testamentet samt Främre Orientens historia och arkeologi. Efter studier vid London School of Economics var han under många år journalist i Israel. Sitchin har blivit känd för sin bok ”Den tolfte planeten” (”The Twelfth Planet” 1976) där han hävdar att en planet kom in i vårt solsystem för cirka 4 miljarder år sedan där den kolliderade med en annan planet mellan Mars och Jupiter. Så uppstod vår jord och månen. Enligt Sitchin landade astronauter från en annan planet på jorden för 445.000 år sedan och för 300.000 år sedan skapade de Homo Sapiens på konstgjord väg.
Se även: Tolfte planeten  

Sjöberg, Mikael (1971-)

Fil. kand i etnologi och arkivvetenskap. Är anställd vid Landsarkivet i Uppsala. Kom i kontakt med Enköpings UFO-förening 1991. Vid riksstämman samma år kom den berömda vattendelaren, ska vi vara missionärer eller forskare? Mikael blev invald i UFO-Sveriges styrelse för att leda arbetet med ungdomssektionen tillsammans med Andreas Ohlsson. 1992-1993 hade han hand om rapportcentralen tillsammans med Kerstin Hultén. Han har även varit ordförande i Uppsala Tvärvetenskapliga Ungdomsförening och Uppsala UFO-förening. Från 1995 är han föreningens webmaster.
Se även: Ohlsson, Andreas   Rapportcentral, UFO-Sveriges  
Externa länkar: Mikael Sjöbergs privata webbplats  

Skepsis ry

Finländsk skeptikergrupp som ger ut tidskriften Skeptikko fyra gånger om året. Skeptikko innehåller bland annat artiklar om ufofenomenet.

Skillingarydsfotot

Sveriges mest kända ufobild togs den 6 maj 1971 av Lars Thörn vid Stora Spännberget inte långt från Skillingaryds skjutfält. Thörn fick syn på föremålet som blänkte i solen och sprang närmare för att se bättre. Med sin Minolta 16 mm tog han två bilder i snabb följd av ett föremål som såg ut som ett klassiskt tefat. Ett svagt rosa sken syntes runt farkosten när den stannade upp och ett vinande ljud hördes då och då under den 60 sekunder långa observationen. Ufogruppen Gicoff misstänkte att det rörde sig om en bluff och lät analysera de två bilderna. Och 1977 kom avslöjandet: Thörns tefat var ett par upphängda navkapslar, 30 centimeter stort. Men Lars Thörn själv nekade till bluff: ”Nej! Det kan jag svära på inför Gud”, sa han till tidningen ”Se” samma år.

Socorro-fallet

En intressant observation gjordes av polismannen Lonnie Zamora nära Socorro i New Mexico den 24 april 1964. Zamora som jagat en fortkörare blev plötsligt uppmärksam på en ljusflamma samtidigt som han hörde ett dån från ett område där ett dynamitlager fanns. Han avbröt då jakten och svängde in på en mindre väg eftersom han misstänkte att lagret hade exploderat. När han närmade sig området fick han till sin förvåning se ett äggformat föremål stående på marken. Intill föremålet befann sig två människoliknande figurer. På själva föremålet kunde Zamora se ett tecken bestående av en halvcirkel välvd över en pil som i sin tur hade en horisontell linje under sig. Föremålet lyfte sedan och Zamora rapporterade det inträffade till polisstationen över sin radio. Det amerikanska flygvapnet, som undersökte händelsen, betecknar den som oförklarad.
UFO-skeptikern Philip Klass anser att hela historien är påhittad för att locka turister till området.
Se även: Zamora, Lonnie  

Solna Astronomiska Förening

Svensk organisation grundad 1969 med inriktning på astronomi, UFO och amatörradio (kortvåg). Ordförande under många år var Erik Fredriksson. Lades ned i februari 2000 efter 30 års verksamhet.

Spencer, John (1954-)

Engelsk ufolog och under flera år ordförande i Bufora. Har verkat som ufolog sedan 1980 och särskilt kommit att intressera sig för samspelet mellan ufofenomenet och det mänskliga psyket. Spencer har bland annat publicerat böckerna ”Gifts of the Gods” (1994) och ”Fifty Years of UFOs” (1997), den senare boken i samarbete med sin fru Anne, samt uppslagsboken ”The UFO Encyclopedia” (1991).

Spetsbergenkraschen

I drygt 40 år har ryktet om att ett flygande tefat skulle ha kraschat på Spetsbergen gått i ufokretsar. Historien, som avslöjats som uppdiktad, går ut på att en grupp av sex flygplan ur det norska flygvapnet hade lyft från en bas i Narvik och satt kurs norrut, mot Spetsbergen 125 mil bort. En av piloterna, ”Olaf Larsen”, fick syn på en metallisk skiva på snön nedanför. Skivan var mellan 40 och 50 meter i diameter och hade en välvd kupol av plexiglas i mitten. I en timma cirklade piloterna runt skivan innan de åter satte kurs mot Narvik utan att ha upptäckt några spår av liv. Så berättades historien om den fantastiska upptäckten för första gången i den tyska dagstidningen ”Saarbrücker Zeitung” den 28 juni 1952. När Anders Liljegren från UFO-Sverige och Ole Jonny Brænne från UFO-Norge kontrollerade uppgifterna visade det sig att historien var ett falsarium. En fyllig redovisning av fallet publicerades i UFO-Norges specialhäfte 10/91.

Sponsornytt

Nyhetsblad som skickas ut till dem som sponsrar Arkivet för UFO-forskning.
Se även: Arkivet för UFO-forskning  

Spökflygaren

Vintrarna 1933-34 och 1936-37 observerades mystiska flygplan över norra Skandinavien. I rykande storm, dimma och snö sågs de mystiska flygarna komma. Ingenting verkade hindra dem. Ibland landade de på någon otillgänglig fjälltopp som egentligen inte gick att landa på. Deras ljus syntes över hela norra Sverige, Finland och Norge. En mycket stor andel av rapporterna var sannolikt misstolkningar av starka stjärnor, planeter och meteorer. En del av kränkningarna har också kunnat härledas till tyska spionflygningar med Heinkel He60-plan från kryssaren ”Leipzig” utanför den nordnorska kusten men ännu återstår att förklara en del av observationerna.

Spökraketerna

1946 observerades över 2.000 föremål i hela Skandinavien. De såg ut som missiler och färdades med varierande hastighet. De utförde även märkliga manövrar. Man befarade även att en del hade störtat, och militären letade bland annat i sjön Kölmjärv i Norrbotten utan att finna något annat spår än en grop i botten. Varken öst eller väst erkände att de hade skickat iväg ”raketerna”. Den svenska militären tillsatte en särskild kommitté under överste Bengt Jacobsson som i sex månader arbetade med att analysera och undersöka de rapporter som kom in. I ett hemligstämplat dokument till överbefälhavaren konstaterade kommittén att det inte rådde någon tvekan om att oidentifierade föremål verkligen kränkt svenskt luftrum. Men något enskilt land kunde aldrig pekas ut.

Stacy, Dennis

Tidigare redaktör för världens största medlemstidskrift om UFO, Mufon UFO Journal. Han har bland annat skrivit: ”Efter 45 års ufoforskning är det fortfarande betydligt lättare att få ta del av rykten och spekulationer än fysiska bevis. Inte ens alla de dokument som vi fått fram under de senaste tio åren, med hjälp av Freedom of Information Act, utgör några bevis - förutom att de bevisar att dokumenten finns” (Mufon 283, nov 1991).

Stanford, Ray (1938-)

Ray Stanford har studerat ufofenomenet sedan 50-talets början och är författare till böckerna ”Kontakt med rymdmänniskor” (på svenska 1959) och ”Socorro saucer in a Pentagon pantry” som utkom i USA sommaren 1976. Ray Stanford har lagt ned mycket arbete på att söka fakta kring vad som verkligen hände när polismannen Lonnie Zamora observerade ett mystiskt föremål i öknen utanför Socorro i New Mexico den 24 april 1964. 1971 bildade han The Association for the Understanding of Man och har ägnat en stor del av sitt liv åt att försöka få kontakt med rymdmänniskor.
Se även: Socorro-fallet  

Stealthflygplan

Flygplan med så kallad smygarteknik som gör dem nästan osynliga för radar. De två mest kända modellerna är det amerikanska flygvapnets bombplan Northrop B-2 samt attackplanet F-117A Nighthawk. Utvecklingen av flygplanen startade 1966 men det var först i november 1988 som flygvapnet visade upp de båda planen offentligt.

Steiger, Brad (1936-)

Brad Steiger är författare eller medförfattare till närmare 150 böcker, bland annat: ”Mysteries Of Time and Space” (1974), ”Other Worlds, Other Universes: Playing The Reality Game” (1975), ”Gods of Aquarius: UFOs and the Transformation of Man” (1976), ”Revelation: The Divine Fire” (1981), ”Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies” (1991), ”Project BlueBook” (1976), ”The Star People” (1981), ”The Seed” (1983), ”The Fellowship and the The UFO Abductors” (1988), ”Starborn” (med Sherry Hansen Steiger, 1992), ”UFO Odyssey” (1999). Steiger införde termen ”Star People”, stjärnmänniska, en av new age-ufologins viktigaste föreställningar. En stjärnmänniska är en person som påstår sig ha återfötts här på jorden efter att en gång ha levt på en annan planet. Steiger själv menar att ufofenomenet har sin förklaring i besökare, inte från rymden, utan från en till jorden gränsande dimension.

Stevens, Wendelle

Författare och en stark förespråkare av kontaktpersonen Billy Meiers bilder och berättelser. 1992 höll Stevens föredrag i Sverige, inbjuden av new age-personligheten Anders B Johansson. Stevens är straffad för sex med barn och dömdes till ett sju år långt fängelsestraff. Han har skrivit följande böcker: ”UFO Abduction at Maringa” (1988), ”UFO Contact from Reticulum Update”, ”UFO Contact From Reticulum Vol. 1” (1981), ”UFO Contact...Pleiades Sup.Rep” (1982), ”UFO Photographs Around The World, Vol. 1”, ”UFO Photographs Around The World, Vol. 2” (1986).

Stigsjöö, Staffan (1949-2009)

Svensk författare född i Göteborg men uppväxt i Alingsås. Blev redan som tonåring intresserad av ämnet och gav 1973 ut boken ”Tefatsfolket ser oss” på Larsons förlag. I boken presenteras såväl svenska som utländska fall och författaren diskuterar myndigheternas och vetenskapsmännens inställning till frågan. Stigsjöö har dessutom skrivit följande böcker: ”Tefatsfolket - vänner eller fiender?” (1974) och ”Tefatsfolket har landat!” (1977) som liksom den första boken bygger på böcker och tidningsartiklar mer än på egna undersökningar. Staffan Stigsjöös arkiv lämnades efter hans bortgång till AFU.

Strand, Erling (1955-)

Norsk ufolog och forskare. Ansvarig för Project Hessdalen. Strand publicerade 1983 ”Project Hessdalen Final Technical Report” och arbetar fortfarande med att undersöka liknande fenomen på flera platser på jorden. Under 1998 lyckades Strand samla in medel för att uppföra en automatisk mätstation i Hessdalen. Strand har särskilt inriktat sig på klotblixt- och jordljusteorier.
Se även: Hessdalen, Project  

Strieber, Whitley (1945-)

Få författare har förändrat människors syn på hur en utomjordisk besökare kan tänkas att se ut som amerikanen Whitley Strieber. I hela sitt vuxna författarliv hade Strieber (vars namn uttalas med ett stumt e) ägnat sig åt skräck och ondska. I böcker som ”The Wolfen” och ”The Hunger” skrämde han upp sin publik med mardrömslika berättelser från randen av vår verklighet. 1987 chockerade han sina läsare med boken ”Communion – a true story” (”Närkontakt”, Forum 1988) som inte bara utgav sig för att vara dokumentär utan också sålde i miljonupplagor och placerade sig på bästsäljarlistan i USA.
I boken beskriver Strieber sina möten med varelser från en annan värld. Den första händelsen inträffade den 26 december 1985 då Strieber vaknade av ett oväsen från nedervåningen. En stund senare såg han en kortväxt figur med hatt och något som liknade en skottsäker väst stående i dörröppningen till sovrummet. På något sätt fördes sedan Strieber ut ur rummet till den närbelägna skogen och vidare upp i en farkost där han möttes av små, snabba varelser och en insektsliknande med stora, snedställda ögon. Strieber beskriver hur han ”opererades” och hur en nål fördes in i hans hjärna.
Under de kommande åren mötte han varelserna vid flera tillfällen. I sina böcker kallar han dem ”visitors”, besökare. Minnena från dessa händelser kom fram först under flera hypnosterapier sedan Strieber blivit allt mer deprimerad och sökt hjälp. En av dem som hypnotiserade honom var ufologen Budd Hopkins.
I juni 1991 drog han sig undan från offentligheten och skulle inte komma att ge några intervjuer på tre år. Han nyanserade också sin egen syn på de upplevelser han publicerat i sina böcker:
”Vad är det egentligen som ligger bakom dessa upplevelser? Det är vi själva. Det rör sig om ett mänskligt fenomen. Emellertid menar jag också att detta tyder på att vi och vår värld är betydligt mera annorlunda, och betydligt konstigare, än vi någonsin vågat drömma om eller föreställa oss.”
För Strieber var besökarna verkliga. Under 1993 och 1994 fick han flera nya kontakter och han upplevde en rad andra paranormala fenomen. I sin bok ”Breakthrough” (1995) presenterade han sin nya syn på besökarna, inte som några manipulerande rymdvarelser utan som ett av de mest komplexa fenomen mänskligheten någonsin ställts inför. Men vilka besökarna egentligen är får vi inte veta. Den här gången får han möta varelserna i rent fysiska konfrontationer och har vid ett tillfälle en av dem klängande på sin rygg. Men ”Breakthrough” är också genomsyrad av amerikansk moralism och ett sökande efter Gud och verkar vara ett försök att föra in en ny religion grundad på mystik och tron på övermäktiga besökare.
Whitley Strieber har skrivit följande böcker: ”The Wolfen” (1979), ”The Hunger” (1981), ”Black Magic” (1982), ”The Night Church” (1983), ”WarDay” (1984), ”Wolf of Shadows” (1985), ”Natures End” (1986), ”Cat Magic” (1986), ”Communion” (1987), ”Transformation” (1988), ”Majestic” (1989), ”Billy” (1990), ”The Wild” (1990), ”Unholy fire” (1992), ”The Forbidden Zone” (1993), ”Breakthrough – The Next Step” (1995), ”The Secret School – preparation for Contact” (1997), ”Confirmation” (1998), ”Whitley Strieber’s Aliens” (red. 1999) och ”The Coming Global Superstorm” (med Art Bell 1999) som låg till grund för filmen "The day after tomorrow" 2004.
På svenska har följande givits ut: ”Varulvarna” (Legenda 1979), ”K-dagen” (Bra Böcker 1986), ”Skuggornas varg” (Bonnier Juniorförlag 1987), ”Närkontakt” (Forum 1988), ”Genombrott” (Forum 1989), ”Hemligstämplat” (Bra Spänning 1992), ”Billy” (Wiken 1993).
”The Hunger”, ”The Wolfen” och ”Communion” har alla filmats. Den 17 januari 1999 sändes filmdramatiseringen av Striebers bok ”Communion” av amerikanska NBC. Filmen hade över 13 miljoner tittare.

Stringfield, Leonard (1920-1994)

Leonard Stringfield skapade termen ”UFO retrievals” - alltså tillvaratagandet av kraschade flygande tefat. Stringfield fokuserade hela sitt ufoarbete på rykten och rapporter om störtade föremål och skrev bland annat böckerna: ”The UFO Crash-Retrieval Syndrome: Status Report Ii: New Sources” (1980), ”The UFO Crash/Retrievals: Amassing The Evidence - Status Report Iii” (1982).

Sufoi

Den danska ufoorganisationen Skandinavisk UFO Information har existerat i Danmark sedan 1957 (då under namnet Sydjysk UFO Investigation med H. C. Petersen som ledare) och är i dag den enda danska förening som seriöst tar sig an folks observationer av UFO. Sufois vision är att en dag kunna förklara alla de fenomen som har observerats på himlen - antingen det rör sig om fenomen som i dag är okända eller kända. Sufoi utger tidskriften ”UFO-Nyt” med fyra nummer om året, ”Ufologisk tidskrift” (tre nummer per år), samt ett månatligt internt informationsblad. En gång om året publiceras häftet ”UFO-Vision” som är en årsbok för ufolitteratur med recensioner och kortare artiklar. Ordförande från och med 1999 är Kim Møller Hansen.
Se även: Andersen, Per   Petersen, Hans-Christian  
Externa länkar: Sufois hemsida  

Suomen Ufotutkijat ry

Suomen Ufotutkijat ry eller UFO-Research of Finland, bildades 1973. Organisationen har omkring 400 medlemmar och ger sedan 1994 ut ”Uforaportti” som innehåller en sammanställning över det gångna årets rapporter. Rapporten innehåller artiklar och alla finska iakttagelser som har rapporterats till Suomen Ufotutkijat ry. Syftet med organisationen är att utreda iakttagelser av okända flygande objekt över Finland. Varje år får Suomen Ufotutkijat ry in mellan 100 och 300 rapporter. Av dessa betecknas 5-10 procent som UFO efter avslutad utredning. I organisationens arkiv i Kylämä finns böcker, tidskrifter, tidningsartiklar, omkring 5.000 rapporter om ufofenomen samt bilder, band, filmer med mera. Suomen Ufotutkijat ry står helt öppet för vilka lösningar ufofenomenet kan ha och har inte låst sig vid någon enskild tolkning.
Se även: Koivula, Tapani  

Svahn, Clas (1958-)

Ordförande i Riksorganisationen UFO-Sverige sedan 1991, amatörastronom, författare och journalist på Dagens Nyheter sedan 1990. Verksam som journalist sedan 1978. Grundade lokalgruppen UFO-Mariestad 1974 och har sedan dess undersökt omkring 650 observationer av påstådda ufo-fenomen. 1996 tilldelades han tidskriften Sökarens ”Klokpris” för sitt arbete med ufofrågan.
Han har skrivit böckerna ”Domstensfallet – en svensk närkontakt 1958” (tillsammans med Anders Liljegren 1989), ”Mötet i gläntan” (tillsammans med Gösta Carlsson 1995), ”UFO-Mysteriet – från flygande tefat till cirklar i sädesfälten” (1998), ”Fakta om UFO” (1998) tillsammans med Göran Norlén, ”UFO – Möte med det okända” (2000), medförfattare till ”Världens största konspirationer” (2002) samt "Historiens största mordgåtor" (2004). 2006 skrev Svahn själv "Det okända", en bok om paranormala fenomen och ovanliga händelser.
Tillsammans med Anders Liljegren har han bidragit med kapitel i böckerna ”UFOs 1947–1987 – The 40 Year Search for an Explanation” (Fortean Tomes 1987, ed. Evans/Spencer), ”Phenomenon” (Futura 1988, ed. Spencer/Evans) samt ”UFOs & Alien Contact” (Prometheus Books 1998, Bartholomew/Howard). 1997 skrev han ett kapitel om cirkelfenomenet i boken ”Övernaturligt” (Semic) och 1998 flera kapitel i uppföljaren ”Oförklarligt” på samma förlag. 1999 bidrog han med 30 sidor i den finska UFO-föreningen Suomen ufotutkijat ry:s ”UFO Raportti 6”. Svahn har också deltagit i produktionen av flera TV-program (bland annat TV3:s ”Möte med det okända” och SciFi Channels ”Earthscan” och ”Sverigespecial”) och har bidragit med artiklar i flera utländska och svenska tidskrifter.
Svahn har också haft en rad av sina bilder publicerade i böcker och tidskrifter, bland annat: Evans/Spencer, ed: "UFOs 1947–1987" (1987). Stone: "UFO Investigation" (1993), Moran: "Alien art" (1998) och Clark: "The UFO Encyclopedia" (1998).
Ståndpunkt i ufofrågan: ”Alla rapporter måste utsättas för en förutsättningslös granskning. Det råder ingen tvekan om att vi i några fall rör oss med ett fysiskt fenomen även om undersökningarna också måste inriktas mot sociala, psykologiska och religionspsykologiska orsaker. Jag är mycket skeptisk till den gängse ET-tolkningen och anser att vi måste bredda såväl vårt kunnande som sökande för att finna svaren på de rapporter vi ännu inte har kunnat finna någon förklaring till.”
Externa länkar: Clas Svahns blogg på DN.se   Clas Svahns ufoblogg  

Svenska ufoföreningar

Sammanlagt har det funnits cirka 200 lokala ufoföreningar. Av dessa är det endast omkring 30 som fortfarande har verksamhet och existerar. Det stora uppsvinget skedde i slutet av 70-talet då UFO-Sveriges dåvarande ordförande Thorvald Berthelsen reste runt i Sverige och höll föredrag.

Svensson, Henry (1921-)

Redan på 1950-talet blev Henry Svensson intresserad av ufofrågan. 1962 började han intervjua observatörer och på 70-talet inledde han en utåtriktad verksamhet med hundratals föredrag inför fullsatta aulor, bibliotek och samlingslokaler varvade med studiecirklar. Svensson undersökte på 60- och 70-talet flera av de klassiska svenska ufofallen. Under flera år sände han regelbundet återkommande informationer om sina undersökningar på amatörradions 80-metersband. Svensson är fortfarande aktiv ufolog och har det så kallade UFO-Institutet i Mariestad.
Externa länkar: Clas Svahns blogg om Henry Svenssons 85-årsdag  

Sydjysk UFO Investigation

Se: Sufoi  

Sängkammarobservationer

En del ufoobservatörer berättar att de har sett mystiska varelser vid sin säng när de har vaknat på natten. Många associerar detta med ombordtagningsfenomenen, men det finns också andra möjliga förklaringar. Mellan vakenhet och sömn kan man inträda i något som kallas för hypnagogt/hypnapompt tillstånd. Då kan man uppleva såväl möten med varelser och människor som händelser som förefaller verkliga. Ett annat fenomen i samband med detta är sömnförlamning då kroppen under en period blir helt orörlig.
Se även: Ombordtagning   Strieber, Whitley  

Sökaren

Svensk tidskrift som bland annat skriver om nyandliga företeelser, alternativ medicin, UFO och parapsykologi. Sven Magnusson har varit redaktör sedan starten 1964. Under en kortare period (juli 1992-december 1993) gavs Sökaren ut av Energica förlag.
Se även: Magnusson, Sven  

Tipsa om uppslagsord