Oberg, James (1944-)

James Oberg är en kritisk granskare av ufofenomenet som har arbetat som sovjetexpert hos Nasa. Oberg är författare till boken ”Red Star in Orbit” (1981), den granskande ufoboken ”UFOs & Outer Space Mysteries” (1982), och ”Uncovering Soviet Disasters” (1988) som framför allt tar upp påstådda observationer av UFO gjorda av de amerikanska och ryska rymdfararna. Oberg har framför allt riktat sin kritik mot den bristande vetenskapligheten i ufogruppernas arbete men anser fenomenet värt att undersöka.

Observatör

Den som rapporterar någonting till en ufoorganisation är vanligvis en helt vanlig person som har råkat få se ett konstigt föremål eller ljussken på himlen. Varje år tar UFO-Sveriges rapportcentral emot mellan 200 och 400 rapporter.
Se även: Rapportcentral, UFO-Sveriges  

Ockhams rakkniv

Ockhams rakkniv, uppkallad efter den medeltida engelska franciskanmunken och filosofen William Ockham (ca 1275–1350), är en princip inom vetenskaplig metod som innebär att man inte ska anta fler företeelser eller ting än som behövs för att förklara de observationer man gör, alltså att av två förklaringsmodeller ska man välja den enklaste.
Externa länkar: Ockham på wikipedia  

Oechsler, Robert

Hävdar att han har arbetat med ett regeringsprojekt kallat ”Cosmic Journey”, en utställning över några av de amerikanska rymdprogrammen som inkluderade en avdelning om utomjordingar. Enligt planen skulle utställningen innehålla ett störtat flygande tefat och den nedfrysta kroppen av en död utomjording innan ”Cosmic Journey” skrotades 1988. Oechsler var under en period värd för radioprogrammet ”UFOs Today” och förekom ofta i olika TV-shower. I en radiointervju för BBC Radio One i oktober 1993 påstod han sig ha sett ett UFO på bara 60 meters håll i Nevadaöknen. Oechslers berättelse visade sig vara en ren kopia av Robert Lazars påståenden. Oechsler har numera dragit sig tillbaka som aktiv ufolog.
Se även: Lazar, Robert  

Oftedal, Ma (1954–)

Omstridd präst som beskriver flera egna ufoobservationer och andliga upplevelser i boken ”Doxa” (1995). Under 1995 och 1996 gjorde Ma Oftedal flera uppmärksammade uttalanden i massmedia om sin tro på flygande tefat och sina egna kontakter med en utomjordisk ras från Orions stjärnbild. I maj 1997 blev hon avsatt som präst av domkapitlet i Stockholm, ett beslut som hon överklagade och som kom att skapa en engagerad debatt om kyrkans förhållande till new age. Våren 1998 beslutade kyrkomötets besvärsnämnd att åter låta Oftedal verka som präst inom Svenska kyrkan. Det har alltid stormat kring Ma Oftedal. Hon har kritiserat mansdominansen i kyrkan, kallat kyrkan för en sorgeinstitution, fått underkänt på sin uppsats i teologi, kallats ”kyrkans Lill-Babs”, slagits för almarna i Kungsträdgården, fått barn och skilt sig, jobbat med värstingar, anklagat Ulf Lundell för att ljuga och alltid tagit parti för de svaga. Egentligen heter hon Mari-Ann men det var länge sedan någon kallade henne för det.
1999 publicerades hennes bok ”Till det vilda” som liksom ”Doxa” är en utlämnande och mycket personlig beskrivning av hennes förhållande till kyrkan, Gud, new age och sin omvärld. Boken beskriver hennes kamp för att få tillbaka prästämbetet samt de många personliga problem som drabbat henne.

Ohlsson, Andreas (1974-)

Andreas Ohlsson verkade först inom Stockholms UFO-förening före 1991 då han blev aktiv i UFO-Sverige centralt. Utbildad historiker och var tidigare verksam på tidningen Affärsvärlden som redaktionsassistent. Fungerar från och med riksstämman 1997 som vice ordförande. Medverkar regelbundet i tidningen UFO-Aktuellt och ansvarade fram till i mars 1998 för kontakterna med de nordiska ufo-organisationerna. Har tagit fram ett informationspaket för skolungdom och ansvarade för den internationella ufokonferensen i Göteborg 1996. Var 1997-1998 redaktör för ”UFO-Sverige Nytt” i UFO-Aktuellt.
Ståndpunkt i ufofrågan: ”Ufofenomenet har många olika lösningar. För att komma närmare gåtans lösning krävs dels en bättre historisk dokumentering såväl som ingående samtidsstudier av fenomenet. För vetenskapen bör det vara intressant att klarlägga de sociologiska och historiska aspekterna av uforapporteringarna. Att föra ämnet närmare de vetenskapliga disciplinerna är därför ett ultimatum för 2000-talets ufologi.”

Ombordtagning

Beteckning för upplevelsen av att ha tagits ombord på ett ”flygande tefat” eller någon form av farkost av människoliknande varelser. Personer som säger sig ha blivit ombordtagna beskriver ofta hur de har genomgått olika former av undersökningar och/eller experiment ombord på ”farkosten”. Gemensamt för ombordtagningsfallen är att de sker när personen befinner sig i ett förändrat medvetandetillstånd, exempelvis sovande.

Operation Da Capo

Se: Dacapo, Operation  

Orthon-rörelsen

Rörelsen som fått sin inspiration från England fick under ledning av den danske taxichauffören Knud Weiking viss ryktbarhet. Weiking påstod att han hade kontakt med rymdmannen Orthon, samma rymdman som den amerikanske kontaktpersonen George Adamski påstod sig ha träffat. Rymdfolket lät Weiking veta att jorden skulle gå under i ett atomkrig den 26 december 1968. En del utvalda skulle dock räddas av Orthon. Man skulle för säkerhets skull bygga en bunker i bly. På ett område vid Byrup grävde sektens anhängare ett sex meter djupt hål, och ovanpå lade man 25 ton bly som skulle skydda mot den radioaktiva strålningen.
Det blev jul, men jorden gick inte under som det sades i spådomen. Det var något av ett fiasko för gruppen av Orthon-anhängare. Oenighet splittrade gruppen och de olika delarna av den tynade efterhand bort.

OVNI

Benämning på oidentifierade flygande objekt, som används istället för UFO av personer som talar spanska, portugisiska, franska och interlingua.

Oz-faktorn

En faktor som påträffas i såväl nära-dödenupplevelser som ombordtagningar är den så kallade Oz-faktorn, en term myntad av den engelska ufologen Jenny Randles i sin bok ”Abductions” (1988). Oz-faktorn, som syftar på det magiska land dit flickan Dorothy kommer i boken och filmen ”Trollkarlen från Oz”, beskriver den känsla av att ha lämnat den vanliga världen med alla dess regler och lagar för att träda in i en fortrollad tillvaro, utan tid och med magiska kvaliteter. Flera ufoobservatörer har beskrivit hur en konstig tystnad, som om man befann sig inne i en skål av glas, har sänkt sig över dem under observationen.
Se även: Randles, Jenny  

Tipsa om uppslagsord