Kanalisering

Beteckning för mottagande av budskap från varelser från ”andra världar” eller ”andra dimensioner”. Budskapen tas emot av ett medium som sedan återger dem, ofta med förställd röst. Kanaliserade budskap är ett mycket vanligt inslag i new age-litteraturen.

Kaufman, Frank (1916-2001)

Ett av många vittnen som under senare år trätt fram i samband med den så kallade Roswell-kraschen. Kaufman hävdade bland annat att han ingått i ett hemligt team som tog hand om kraschade flygande tefat, kallat ”Team Nine”, och att han på radar kunnat följa hur tefatet kraschade i öknen. Han sa sig också ha varit en av dem som var först på platsen där han såg flera döda besättningsmän, ”små grå”. I sin bok ”Roswell - Inconvenient facts and the will to believe” granskar författaren Karl T. Pflock Kaufmans redogörelse genom flera långa intervjuer och kommer till slutsatsen att det Kaufmans berättat inte stämmer med fakta.

Kazantsev, Alexander (1906-2002)

Rysk fornforskare och science fictionförfattare. Kazantsev är övertygad om att jorden en gång har besökts av varelser från andra planeter. Som bevis för sin teori har han två lerskulpturer som har hittats vid utgrävningar i grottor på ön Honshu. De är 5.000 år gamla och kallas Jomon Dogus. Den största dockan är ungefär tre decimeter hög. Den har tjocka armar och ben och en hjälm på huvudet med något som liknar stora motorglasögon. Dräkten är rikt utsirad och ur ärmarna sticker det ut små gripklor i stället för händer. Kazantsev är övertygad om att dockorna föreställer rymdfarare som stenåldersmänniskorna har sett.
Teorierna om att jorden haft besök i forntiden kom fram i dåvarande Sovjet på 50-talet. Idéerna kom sedan till väst där de kommersieliserades av författare som Robert Charroux, Peter Kolosimo och Erich von Däniken. I Sverige skrev journalisten Eugen Semitjov en rad artiklar om teorierna i början av 70-talet.

Keel, John A. (1930-)

Den amerikanske ufologen och journalisten John Keel hade en teori om att ufovarelser inte var utomjordiska utan ”ultra-terrestrial”, varelser från en annan dimension. John Keel tar i sin klassiska bok ”UFOs: Operation Trojan Horse” upp flera fall där det verkar finnas ett samband mellan UFO och poltergeistfenomen. Under åren 1966-70 arbetade han på heltid med att undersöka ufogåtan. Han har skrivit bland annat följande böcker: ”Jadoo” (1957), ”UFOs: Operation Trojan Horse” (1970), ”Disneyland of the Gods” (1988), ”The Mothman Prophecies” (1991), ”The Complete Guide to Mysterious Beings” (1994, en omarbetad version av ”Strange Creatures from Time and Space”, 1970).

Keviczky, Colman von (1909-1998)

Ufolog och ungersk militär som emigrerade till USA 1952. von Keviczky ansåg att ufofenomenet var utomjordiska rymdskepp byggda av plåt och i högsta grad fysiska. Han ledde under många år sin egen organisation ICUFON och gav regelbundet ut olika former av nyhetsblad där han anklagade den amerikanska militären och andra myndigheter för att undanhålla sanningen om ufofenomenet. von Keviczky ansåg bland annat att det amerikanska Star Wars-programmet (SDI) var riktat mot en utomjordisk invasion och inte mot dåvarande Sovjet. Han bedrev också en rad kampanjer riktade mot FN för att uppmärksamma organisationen på det hot han ansåg stå för dörren. von Keviczky besökte Sverige 1980 och 1983.
Se även: ICUFON  

Keyhoe, Donald Edward (1897-1988)

Keyhoe var under åren 1957–1970 ordförande i den amerikanska ufoorganisationen Nicap och skrev under perioden 1950–1973 en rad mycket populära böcker om UFO. Keyhoe var övertygad om att ufofenomenet till stor del utgjordes av främmande rymdskepp och att den amerikanska regeringen förde medborgarna bakom ljuset i ufofrågan. Under andra världskriget verkade Keyhoe som pilot och han kom också att skriva en lång rad artiklar om flyg samt flera science fiction-noveller, bland annat följande: The Grim Passenger, Weird Tales Apr 1925, The Master of Doom, Weird Tales May 1927, The Mystery of the Dragon's Shadow [*Dr. Yen Sin], Dr. Yen Sin May 1936, The Mystery of the Golden Skull [*Dr. Yen Sin], Dr. Yen Sin Jul 1936, High Adventure 32/97, The Mystery of the Singing Mummies [*Dr. Yen Sin], Dr. Yen Sin Sep 1936, High Adventure 39/98, The Mystery Under the Sea, Weird Tales Jan 1926, Through the Vortex, Weird Tales Jul 1926.
Keyhoe skrev följande böcker om UFO: ”The Flying Saucers are Real” (1950), ”Flying Saucers from Outer Space” (1953), ”The Flying Saucer Conspiracy” (1955), ”Flying Saucers – Top Secret” (1960) samt ”Aliens from Space” (1973).
Se även: Nicap  

Kjellson, Henry Verner (1891-1962)

Svensk forskare, civilingenjör, flygdirektör och författare. Studerade matematik, fysik, astronomi och geografi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1912-1917, civilingenjör 1917. Medlem av ingenjörsvetenskapsakademins flygtekniska kommitté 1924. Riddare av Vasaorden 1933. Flygdirektör av första graden 1939. Konstruerade bland annat följande flygplan: Tummeliten, S 18, S 21, Albatross 160, J 23 och J 24. Avslöjade 1944 konstruktionen av det hemliga tyska raketvapnet V2 innan detta sattes in mot England och blev senare belönad med utmärkelsen ”Officer of the most prominent order of the British Empire”. Han var ofta anlitad som expert när det gällde flyghaverier. Kjellson studerade också hebreiska och sanskrit samt något arabiska och hieroglyfer och använde sina kunskaper till att skriva böckerna ”Forntidens teknik” (1952), ”Mellan fantasi och verklighet” (1957), ”Försvunne teknik” (1961) samt den postumt utgivna ”Sju nätter på Cheopspyramidens topp” (1982), samtliga på Nybloms förlag. Kjellson var fascinerad av forntida teknik och menade att tidigare kulturer haft tillgång till avancerade redskap och fortskaffningsmedel. Bland annat hävdade han att Sodom och Gomorras undergång kunde ha orsakats av en atombomb. Han skrev flera artiklar i dessa ämnen samt höll radioföredrag om flygande tefat i oktober 1952, ett fenomen som han var mycket skeptisk till. Kjellson satt också med i den hemliga kommitté som under 1946 under ledning av överste Bengt Jacobsson undersökte rapporter om så kallade spökraketer över Sverige. I september 1959 besökte Kjellson Egypten tillsammans med sonen Lennart och dennes fru. Men till skillnad mot titeln på hans sista bok klättrade Kjellson aldrig upp på Cheopspyramidens topp; innehållet bygger enligt sonen helt på pappans egna fantasier. Han avled i Borås den 1/11 1962 och jordfästes i Kärna kyrka en vecka senare.
Se även: Spökraketerna  

Klass, Philip J (1919-2005)

Philip Klass var sannolikt USA:s mest kände ufoskeptiker. Klass var tidigare redaktör för den ansedda amerikanska tidskriften ”Aviation Week and Space Technology” och har bland annat skrivit böckerna: ”UFOs Explained” (1974), ”UFOs - The Public Deceived” (1983) och ”UFO Abductions a Dangerous Game” (1988). Klass gav också under många år regelbundet ut ett nyhetsblad, SUN, Skeptic UFO Newsletter, där han kritiskt granskade aktuella ufofrågor. Utgivningen upphörde med nummer 76 sommaren 2003 till följd av Klass sviktande hälsa. Han var en av grundarna till skeptikerorganisationen CSICOP.
Se även: CSICOP  

Klint, Johan Petri

Svensk samlare av underliga och svårförklarade berättelser. Klint skrev en bok med titeln ”Om the tekn och widunder som föregingo thet liturgiske owäsendet”. Boken tog bland annat upp ”meteorer, konstiga djur, sammanträffanden, norrsken, visioner och monster”. Klint dog 1608.

Klotblixtar

Den typiska klotblixten eller kulblixten och det typiska ufofenomenet har vissa gemensamma drag. Båda flyger, och båda utsänder ljus. En typisk kulblixt har en diameter på cirka 0,2 meter. En typisk klotblixtobservation varar 3-30 sekunder, medan ufofenomen vanligen observeras under flera minuter, och i vissa fall betydligt längre - även om det då vanligen rör sig om en misstolkning av ett naturligt fenomen. Klotblixtar har en begränsad livstid. De dör ut plötsligt, ibland med en ljudlig knall. Vid flera tillfällen har människor dödats när de har kommit i kontakt med dem. Enligt en teori består klotblixten av ett glödande klot av plasma inneslutet i två vinkelrätt mot varandra stående magnetfält. Magnetfälten hindrar plasman från att expandera. När plasman kylts ned så mycket att atomkärnor och elektroner kan återförenas försvinner de elektriska strömmarna i klotblixten varpå magnetfälten upplöses och eldkulan löses upp.

Koivula, Tapani (1946-)

Ordförande i den finska ufoorganisationen Suomen Ufotutkijat ry och författare till böckerna "Ufojen kosminen viesti" (Kosmiska budskap från ufo) 1992 och "Viestejä" (Budskap) 1996. Redaktör för föreningens årliga rapportsammanställning "Uforaportti" nummer 11, 2004 och nummer 12, 2005. Aktivt intresserad sedan 1968.
Se även: Suomen Ufotutkijat ry  
Externa länkar: Clas Svahns blogg om Tapani Koivula  

Kolmården

Ett svenskt ufofönster där en stor mängd observationer har gjorts. De flesta observationer har skett inom ett mycket begränsat område, inte större än 30x30 kilometer, mellan Nyköping, Oxelösund och Nävekvarn.
Se även: Ufo-fönster  

Kolosimo, Peter (1922-1984)

Italiensk författare född i Modena den 15 december 1922 och död i Milano den 23 mars 1984. Hans fjorton böcker om forntida astronauter och mysterier har utkommit i mer än 60 länder dock inte på svenska. Publicerade sin första bok "Il Pianeta Sconosciuto" 1959 och 1964 bästsäljaren "Terra senza Tempo" ("Timeless earth", 1973). Andra titlar var "Non È Terrestre" (1969, "Not of this world", 1970), "Many things between heaven and earth" (1970), "Shadow of the stars" (1971), "Unknown universe" (1976).

Konspirationsteorier

Tanken på en omfattande konspiration föddes i USA. I dag känner vi igen temat i serier som ”Arkiv X” och filmen ”Men in Black” där påståenden om att det är de militära myndigheterna som ligger bakom en mörkläggning av ”sanningen” om ufofenomenet är en viktig ingrediens. Idén har sedan spritt sig till flera länder och används i ordväxlingen mellan tefatsanhängare och skeptiska ufologer eller kritiker av uforörelsen.

Kontaktpersoner

Benämning på personer som påstår sig stå i kontakt med varelser från andra cilivisationer i världsrymden. Den mest kände kontaktpersonen var George Adamski. Ett 70-tal personer i Sverige har uppgett att de står i kontakt med andra varelser, men endast ett fåtal av dem är kända för allmänheten. Sveriges mest kända kontaktperson, Sten Lindgren, påstår sig sedan 1960-talet ha stått i kontakt med varelser som han kallar CBH, Cosmic Brotherhood.
Se även: Adamski, George   Lindgren, Sten  

Tipsa om uppslagsord