Jacobs, David

Professor vid Temple University i USA och har sedan 1986 lett hypnotiska regressioner med omkring 300 påstådda ombordtagningsfall. Han har bland annat arbetat med Budd Hopkins. Publicerade 1975 standardverket ”The UFO Controversy in America” om amerikansk ufohistoria och 1992 ”Secret Life” om sina undersökningar av ombordtagningar. Jacobs hävdar att 2 procent av alla amerikaner har varit ombordtagna. 1998 gav Jacobs ut boken ”The Threat: The Secret Alien Agenda” där han hävdar att en eller flera utomjordiska raser manipulerar mänskligheten för sina egna, inte särskilt positiva, syften.
Se även: Hopkins, Budd   Hypnos  

Jeffrey, Kent (1944-)

Amerikansk ufolog och pilot som har undersökt den så kallade Roswel-kraschen. Jeffrey var vid undersökningens början övertygad om att ett utomjordiskt rymdskepp hade störtat i öknen. Efter undersökningens slut kom han att stödja den så kallade Mogulteorin; att det rörde sig om vrakresterna efter ett topphemligt amerikanskt ballongprojekt.

Jessup, Morris Ketchum (1900-1959)

Född i Rockville, Indiana den 2 mars 1900. Jessups död genom självmord har kommit att bli föremål för mycket spekulation. Vissa författare har menat att Jessup röjdes ur vägen sedan han kommit ”sanningen om ufogåtan” på spåren. Hans nära vänner Sabina Sanderson och Hans Stefan Santesson ansåg dock båda att Jessup tog sitt liv i samband med en livskris.
Jessup skrev fyra böcker om UFO: ”The case for the UFO” (1955), ”The expanding case for the UFO” (1957), ”UFOs and the Bible” (1956, på svenska ”UFO och Bibeln 1968) och ”The UFO annual” (red. 1956) samt flera artiklar, bland annat: Saucers – Fact Not Fiction, Fantastic Universe Feb 1958, The Truth About Flying Saucers, Fantastic Universe Jul 1958.

Johansson, Gideon

Övermontör Gideon Johansson (död 1981) var i slutet av 1950-talet med om en närobservation utanför sitt hem i centrala Mariannelund. Observationen har länge ansetts som ett av de klassiska svenska fallen. Johansson såg ett starkt lysande föremål som verkade landa på gatan. Inne i föremålet satt två människoliknande varelser. ”De två varelserna satt inom en glasruta som var böjd och lutad bakåt i strömlinjeform som på en modern sportbil. Förarhytten där varelserna satt, troligen fastspända, och detta mycket nära varandra, såg ut som på ett modernt flygplan av mindre typ.” Så beskriver Johansson själv händelsen. Fallet har senare återundersökts av Anders Liljegren och mycket tyder på att händelsen har psykologiska orsaker.
Se även: Liljegren, Anders  

Johnson, Martin (1930-)

Tidigare professor vid universitetet i Utrecht där Johnson under flera decennier bedrev forskning kring paranormala fenomen. Han var chef för dess parapsykologiska laboratorium tills dess nedläggning 1988. Trots sitt mångåriga arbete ansåg han sig inte ha funnit några avgörande bevis för att det existerar paranormala fenomen. I UFO-Aktuellt 1/80 diskuterade Johnson myterna kring Bermudatriangeln.

Jonsson, Ante (1943-)

Svensk kontaktperson som hade sin första närkontakt natten till den 3 februari 1984. Jonsson var på väg söderut längs riksväg 30 från Ingelstad mot hemmet i Tingsryd då han fick bromsa in för att stort föremål som hängde över vägen. Polis som kom till platsen strax efteråt hittade Ante Jonsson svårt chockad vid ratten och förde honom till sjukhus. Senare har han haft flera upplevelser och kontakter med varelser som också tagit honom med sig i sina farkoster. Jonsson säger sig ha fått en sten från ”en annan planet” som han också vid ett tillfälle har visat upp. Han är dock ärlig nog att erkänna att hans upplevelser kan ha andra förklaringar än just möten med utomjordingar. Ante Jonsson säger sig också ha fått flera andra gåvor, bland annat en mystisk maskin. Sedan i slutet av 80-talet säger han sig också ha tagit emot visioner om framtida händelser. Tillsammans med Sune Hjorth skrev Ante Jonsson ”Fantastiska resor med UFO - Besök hos utomjordiska civilisationer” 1989.

Jonzon, Carl-Axel (1928-)

Ordförande i UFO-Sverige 1970-1975 och en av grundarna av riksorganisationen. Jonzon bildade föreningen UFO-Motala på 60-talet och senare även föreningen UFO-Information. Efter en schism lämnade han UFO-Sverige 1980. Jonzon anser att ufofenomenet har sin förklaring i besökare från andra dimensioner eller resenärer som i rymdskepp besöker jorden.

Jordljus

Ljusfenomen som på engelska kallas för ”earth lights”. Flera ufofenomen tyder på existensen av ett hittills outforskat elektriskt fenomen, vilket uppträder som ljusbollar och påminner i sitt rörelsemönster om klotblixtar. Orsaken till fenomenet skulle enligt en teori vara spänningar i jordens berglager, vilka ger upphov till elektiska urladdningar i form av lysande runda klot.

Journal of UFO Studies

Center for UFO Studies (Cufos) årliga publikation om ufofenomenet.

Jung, Carl Gustaf (1875-1961)

Schweizisk psykiater och psykolog och lärjunge till Sigmund Freud. Jung räknade med att det kollektiva omedvetna i form av symboliska urbilder, arketyper, kunde påverka människan. 1959 publicerade han boken ”Flying saucers - a modern myth of things seen in the sky” där han identifierade ufofenomenet som just arketyper.

Jungkvist, Boris (1934-)

Efter en närobservation vid Magelungen söder om Stockholm den 18/8 1949 kom Jungkvist att intressera sig för UFO och flygande tefat. Jungkvist gick med i Gicoff och UFO-Göteborg innan han själv startade UFO-Häggvik 1971. Under 1980-talet var han aktiv inom UFO-Sverige fram till 1988 då han grundade Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning. 1992 flyttade han till Högsby i Småland och drog samtidigt ned på sitt ufoengagemang. I slutet av 2000 lades också UFO-Luftrumsbevakning ned efter många års inaktivitet. Ståndpunkt i ufofrågan: ”De mellan 5 och 15 procent av rapporterna som inte kan förklaras är sannolikt icke jordiskt konstruerade farkoster. Dessa kan komma från en annan dimension, parallella världar eller andra planeter.”
Boris Jungkvist har skrivit följande böcker: ”UFO – en fantastisk verklighet” (1977), ”Besökare från kosmos: De flygande tefatens gåta” (1980), ”Flygande tefat – kosmiska rymdskepp” (1983), ”Kontakt med UFO! – Utomjordiska intelligenser är här!” (1989) samt ”UFO – Bevis för liv i rymden” (1992), samtliga på Zindermans förlag. Han har också översatt Sherman J. Larsens ”Närkontakt: Rapport om ufofenomen” (1979) till svenska.
År 2005 drog han sig tillbaka från aktiv ufologi.
Se även: Riksföreningen UFO-Luftrumsbevakning  

Jöred, Karsten (1944-)

Ansvarig för ufoundersökningar på Försvarets forskningsinstitut från och med våren 2000 till våren 2006. Karsten Jöred är intresserad av matematik och astronomi och har under flera år gett kurser i astronomi.
Se även: Försvarets forskningsanstalt  

Tipsa om uppslagsord