Gaddis, Vincent Hayes (1913-)

Amerikansk journalist och författare till boken ”Invisible horizons” (1965) där Gaddis myntade begreppet Bermudatriangeln. Gaddis var medlem i Fortean Society och en tidig undersökare av ufofenomenet. Ufologen Jerome Clark menar att Gaddis kan ha varit den förste privatperson som undersökte en uforapport genom att 1946 intervjua vittnen till en påstådd observation i september 1891. Gaddis skrev under 40-talet en rad science fiction-noveller.

Gairy, Eric (1922-1997)

Sir Eric Gairy var premiärminister i Grenada under 12 år. Gairy var mycket ufointresserad och deltog bland annat i ett försök att få upp ufofrågan i FN vilket delvis lyckades då en hearing genomfördes i New York den 12 mars 1979. Vid hearingen deltog Jacques Vallée, Allen Hynek och Stanton Friedman. Dagen efter tog oppositionsledaren Maurice Bishop genom en kupp över makten i Grenada medan Eric Gairy fortfarande befann sig i New York.

Geller, Uri (1946-)

Israelisk underhållare och självutnämnt medium som gjort sig känd för sin förmåga att böja bestick och starta klockor med ”tankekraft”. Geller blev känd för en svensk publik då han den 16/2 1974 i tv-programmet ”Är det omöjliga möjligt - trots allt?” (av Åke och Karin Falck) visade upp sina krafter. Programmet blev en enorm succé och tidningarna fylldes av rapporter från tittare som fått sina bestick, nycklar och andra metallföremålen böjda. Geller påstod sig senare ha fått sin kraft från planeten ”Hoova” i ett avlägset stjärnsystem. Under 90-talet har Geller anlitats av flera företag för att finna olja och mineral. Gellers krafter har starkt ifrågasatts och flera illusionister har kunnat upprepa samtliga hans konster genom vanliga trolleritrick.

Geologiska förklaringar

Många ufoobservatörer beskriver ljusfenomen. Det handlar ofta om ljusklot som kan ses i olika färger, de kan vara svaga eller ljusstarka, ibland har de setts så nära att man hört fräsande ljud.
En teori om dessa ljus är att de orsakas av rörelser i berggrunden. Laboratorieförsök har visat att om kvarts (ett mineral som är vanligt förekommande i berggrunden) utsätts för ett högt tryck avges plasma som små, lysande bollar.
Eftersom alla berg rör på sig och utsätter kvartsen för ett stort tryck är det rimligt att anta att sådana gasbollar dyker upp speciellt på ställen där bergsmassiven innehåller mycket kvarts.
Se även: Jordljus  

Gepan

Fransk ufoforskningsgrupp (Groupe d' Études des Phénomènes Aérospatiaux Nonidentifiés, eller på svenska Studiegruppen för oidentifierade luftfenomen) som bildades 1977 under ledning av ingenjören och ET-förespråkaren Claude Poher. Gepan stöddes ekonomiskt av den franska motsvarigheten till NASA, CNES. Gruppen samarbetade med bland annat det franska paramilitära polisväsendet Gendarmeriet i ett försök att få dess personal att fånga ufofenomen på bild. Kamerorna hade ett speciellt filter för att kunna avbilda föremålets ljusspektrum. Gepan är fortfarande aktivt men sedan september 1998 under namnet Sepra.

Gjärdman, Arne (1935-)

Ansvarig för försvarets mottagning av uforapporter 1990-2000. Gjärdman, som är civilingenjör, utexaminerades från elektrolinjen, KTH, år 1963. Intressen under tidiga tonår var bland annat science fiction och astronomi. Gjärdman anställdes 1961 på FOAs (numera FOIs) institution för akustik. Till en början arbetade han inom aeroakustikomårdet, men efter omprioriteringar inom försvaret i början av 70-talet satsades all verksamhet mot hydroakustik. Gjärdmans intresse kom att riktas mot ljudvågors utbredning i grunda vatten och speciellt Östersjöns hydroakustiska miljö. Då ubåtsfrågan blev ett nationellt problem satsade FOA hårt på att lösa detta genom sitt huvudprojekt Ubåtsskydd. Gjärdman kom i detta sammanhang att spela en aktiv roll. Sture Wickerts som då var försvarets ufohandläggare men var meteorolog till professionen, kom att arbeta med oceanografiska problemställningar inom Ubåtsskyddsprojektet. Gjärdman och Wickerts kom således att arbeta inom samma projekt. Då Wickerts pensionerades blev Gjärdman tillfrågad att överta handläggningen av uforapporter. Gjärdman accepterade men kom sedermera att bli alltmer involverad i ubåtsfrågan. Parallellen mellan ubåtsrapporter och uforapporter är enligt honom uppenbar. Vid Arne Gjärdmans pensionering år 2000 togs hans ufouppgifter över av Karsten Jöred.
Se även: Försvarets forskningsanstalt   Jöred, Karsten   Wickerts, Sture  

Goldwater, Barry M (1909-1998)

Amerikansk konservativ senator under 30 år och republikansk presidentkandidat 1964 med ufointresse. Goldwater var under en period medlem i den amerikanska ufoorganisationen Nicaps ”Board of Governors” och var övertygad om att ufofenomenet hade sin förklaring i besök av utomjordiska varelser. Han sig ha blivit nekad möjlighet att undersöka det amerikanska flygvapnets arkiv med uforapporter.

Good, Timothy (1942-)

Good blev intresserad av UFO 1955 och började undersöka rapporter 1961. Sedan 1978 har Good arbetat som frilansande violinist och spelade under många år tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra. Författare av bästsäljare som ”Above Top Secret” (1987), ”Alien Liaison” (1991) och ”Alien Update” (1993) och ”Beyond Top Secret” (1996), ”Alien Base: Earths Contact with Extraterrestrials” (1998) samt ”The UFO Report 1991” och ”The UFO Report 1992”. ”Above Top Secret” dokumenterar världens regeringars påstådda mörkläggning av ufofall. Boken anses som ett standardverk om UFO.

Granlie, Jörgen (1929-)

Jörgen Granlie har varit verksam inom UFO-Sverige sedan 1976 som styrelseledamot, sekreterare, vice ordförande och kassör. Granlie är ansvarig för UFO-Sveriges tidningslager, biträdande kassör och sedan 1998 vice ordförande i Enköping-Sala UFO-förening. Han är fältundersökare och ingår i en av UFO-Sveriges bedömningsgrupper. Granlie har utbildning som bil- och motoringenjör och har arbetat med maskinkonstruktion på bland annat Vattenfallsstyrelsen, Atlas Copco och Bahco. Är numera pensionär.

Great Falls-filmen

I augusti 1950 (datum är osäkert, den 5 eller 15) filmade Nick Mariana två föremål över Great Falls, Montana. Filmen, som är i färg, undersöktes av Condon-kommittén som skrev följande i sin rapport: ”Händelsen förblir oförklarad. En analys visar att föremålen på filmen är svåra att förklara med flygplan eller andra kända fenomen, även om flyg inte helt kan uteslutas.” Nick Mariana avled den 20 augusti 1999 vid en ålder av 86 år.

Groom Lake

Se: Area 51  

Ground Saucer Watch

Amerikansk ufogrupp baserad i Arizona som specialiserade sig på dataanalyser av påstådda ufobilder, ledd av William H. Spaulding. Ground Saucer Watch' undersökning av 1.000 bilder gav följande resultat:
Bluffar: 605 (59%)
Misstolkningar: 210 (21%)
Ballonger: 102 (9%)
Fotografiska fel: 51 (6%)
Äkta bilder: 40 (4%)
Omöjliga att undersöka: 5 (1%).

Grudge

Se: Project Grudge  

Grytdal B, Irre (1950–)

Irre B Grytdal (tidigare Bredin) började arbeta för UFO-Sverige i februari 1978 efter att hon haft en egen observation den 17 februari samma år. Startade Vetlanda-UFO-förening samma år. Bodde i Norge 1984-1989 och var då en kortare tid medhjälpare vid UFO-Norges rapportcentral samt deltog i två Hessdalen-projekt. Har varit ansvarig för UFO-Sveriges rapportcentral. Ansvarade från januari till maj 1998 för kontakten med lokalgrupperna och produktion av material till skolor med mera. Ansvarig redaktör och utgivare för Rapport-Nytt, tillsammans med Håkan Ekstrand från och med nummer 5-6/96 till och med 3/99. Har deltagit i tre Marteboprojekt på Gotland 1994, 1995 och 2003 tillsammans med bland andra Inga-Lill Wallin. Ordförande i UFO-Köping februari 1995 till april 1999. Från 2003 kassör i UFO-Sverige och sedan 2004 även ansvarig för utskick av böcker, häften och annat material. Ledamot i UFO-Sveriges styrelse. Flyttade till Norge 2012 men är fortfarande medlem i UFO-Sverige.

Grå, de små

Den vanligast rapporterade typen av varelser i samband med närkontakter och ombordtagningar i framför allt USA. De små grå klassas som humanoider av många amerikanska ufologer och varelserna har ofta svarta snedställda ögon. Detta utseendet fick sitt genombrott i slutet av 80-talet när Whitley Strieber gav ut sin bok ”Närkontakt” medan själva uttrycket verkar ha skapats inom den konspirationsinriktade litteraturen.

Guieu, Jimmy (1926-2000)

Fransk ufolog, föredragshållare och science fiction-författare. Grundade tillsammans med Marc Thirouin Groupe d'Etudes Ouranos 1952. Stod för en starkt ET-positiv linje och spred en rad amerikanska konspirationsteorier (MJ-12, Lear, Cooper) i Europa. Guieu skrev fyra ufoböcker: ”Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde” (1954, översatt 1956 till engelska som ”Flying Saucers Come From Another World”), ”Black-out sur les soucoupes volantes” (1956), ”Contacts OVNI a Cergy-Pontoise” (1980) samt ”Le monde etrange des contactes” (1986, gavs 1992 ut under titeln ”Nos ‘maitres’ les extraterrestres”). Skrev också boken ”Le livre du paranormal” (1973) om parapsykologi och omkring 130 science fiction-böcker där han ofta använde UFO temat.

Gulf Breeze-observationerna

En serie observationer i Gulf Breeze, Florida i USA som påbörjades 1987, men den mest intensiva perioden var mellan november 1987 och maj 1988. Observationerna var koncentrerade kring paret Ed och Frances Walters. Under perioden påstod Ed att varelser hade försökt att röva bort honom och hans fru genom att använda en blå ljusstråle. Han påstod också att kan kunde veta när en närkontakt var förestående på grund av att han kände ett hummande oljud i sitt huvud. När han hörde ljudet brukade han springa ut med en kamera och ta bilder av föremålet som väntade på honom. Paret tog totalt 40 bilder med olika kameror och fick bilderna testade av vetenskapsmän som bevisade att de inte var förfalskade. Bilderna har dock starkt ifrågasatts sedan det framkommit att Walters tidigare ägnat sig åt att förfalska bilder. Ed och Frances Walters har skrivit flera böcker om sina upplevelser, bland annat: ”The Gulf Breeze Sightings” (1990) och ”UFO Abductions in Gulf Breeze” (1994).

Tipsa om uppslagsord