Earth lights

Se: Jordljus  

EBE

Extraterrestrial Biological Entity. Så kallas de varelser som påstås ha överlevt Roswellkraschen. Den första, kallad EBE-1 sägs ha avlidit 1952 medan två andra, EBE-2 och EBE-3 påstås ännu vara i livet.

Ekstrand, Håkan (1950-)

Bildade Sala amatörförening för tvärvetenskap tillsammans med Mats Nilsson 1976 men ufointresserade sedan 1960-talet. Ekstrand har varit redaktör för tidskriften UFO-Aktuellt sedan starten 1980 och fungerade som samordnare för Project Hessdalen 1983-1985. Ekstrand är ledamot av UFO-Sveriges styrelse.
Se även: Hessdalen, Project  

Elektromagnetiska effekter

En effekt vid vissa ufoobservationer är att motorer och elektriska utrustningar störs, stannar helt eller får andra problem. Vad som beskrivits är att bilmotorer stannar, att tv- och radioapparater flimrar respektive brusar eller att de helt slutar att fungera. Också elkraftsbortfall har rapporterats.
I en ofta citerad rapport utarbetad av ufoorganisationen Apro i USA har man mellan åren 1954 och 1969 hittat ett signifikant, statistiskt samband mellan ufoobservationer och strömavbrott i USA. Sambandet gjordes genom att jämföra flygvapnets uforapporter med de faktiska strömavbrotten.

Eriksson, Tage

Meteorolog och ansvarig för Försvarets forskningsanstalts undersökningar av uforapporter 1965-1976. När Tage Eriksson den 14 april 1975 summerade sin tid som ufohandläggare i ett PM, föreslog han att hela verksamheten skulle läggas ner eller föras över på försvarets underrättelse- och pressavdelningar: ”Eventuellt kunde man efter amerikanskt mönster helt lägga ner all officiell verksamhet på ufoområdet”. Så blev det dock inte. I ett annat uttalande slog Eriksson fast att ”det finns inga hemliga svenska rapporter om flygande tefat” (Fib-Aktuellt 1973), vilket inte var sant. Trots att det var lögn kanske Eriksson själv såg det som en sanning. Saken var nämligen den att ett flertal iakttagelser gjorda av militär personal hade hemligstämplats, ett faktum som Tage Eriksson med stor säkerhet kände till. Flera av rapporterna var i sig inte särskilt intressanta utan hemlighölls enbart därför att de gjorts av militär personal. Men eftersom Tage Eriksson själv inte trodde på ”tefat” kunde han lugnt svara att några sådana rapporter inte heller hemligstämplades. Iakttagelserna kunde säkert förklaras med kränkningar av främmande makt, naturfenomen eller annat, menade han.

ET-hypotesen

Den mest spridda teorin om ufofenomenets ursprung. Att UFO skulle vara besökande farkoster från andra planeter är en populär teori som fick sitt genombrott i slutet av 40-talet men redan i tidig science fiction-litteratur var detta ett genomgående tema. I new age-rörelsen har teorin blivit till en form av religion. Medlemmar i svenska ufokulter stod på 70-talet och väntade på att venusianerna skulle landa. Trots flera årtionden av undersökningar finns inga bevis för att jorden besöks av farkoster från andra världar, men det går inte heller att utesluta att jorden någon gång skulle ha utsatts för sådana besök.
Se även: New age och ufo  

Evans, Hilary (1929-)

Brittisk ufolog och författare, född i Shrewsbury och nu boende i Lewisham utanför London. Evans är tillsammans med sin fru Mary ägare av Mary Evans Picture Library som specialiserat sig på dokumentära bilder från förr. Bildarkivet grundades 1964 och har i dag (2001) omkring 20 anställda och innehåller flera miljoner bilder. Evans är en av de främsta förespråkarna för en psykosocial förklaringsmodell för ufofenomenet och har bland annat skrivit ”UFOs, the Greatest Mystery” (1979), ”The Evidence for UFOs” (1983), ”Visions, Apparitions, Alien Visitors” (1984), ”Gods, Spirits, Cosmic Guardians” (1987), ”Alternate States” (1989), ”Almanac of the Uncanny” (1995) och ”From other worlds: The truth behind aliens, abductions, UFOs and the paranormal” (1998). Tillsammans med John Spencer redaktör för böckerna ”UFOs 1947-1987” (1988) och ”Phenomenon” (1988) och i samarbete med Dennis Stacy ”UFOs: 1947-1997” (1998).

Extra-terrestrial Exposure Law

I den amerikanska lagen ”title 14, section 1211” av Code of Federal Regulations finns en paragraf som förbjuder kontakt med rymdvarelser. Lagen drevs igenom i samband med den första månlandningen och utan debatt i juli 1969. Astronauter som kommer i kontakt med rymdvarelser kan få böta 5.000 dollar och avtjäna ett år i fängelse. Lagen har ofta misstolkats som gällande för alla, men har sitt ursprung i risken för smitta vid kontakt med varelser i rymden.

Tipsa om uppslagsord