Cabell, John B General

Cabell var chef för det amerikanska flygvapnets underrättelsetjänst 1947-1951 och var den som beordrade att Project Grudge skulle omorganiseras sommaren 1951. Enligt Edward Ruppelt var Cabell positivt inställd till ufofrågan.
Se även: Project Grudge   Ruppelt, Edward J  

Campbell, Steuart

Tidigare Buforas samordnare för Skottland men numera skeptiker. Har undersökt kopplingen ufo/klotblixtar men anser i dag att fenomenen i stor utsträckning skapas genom hägringsfenomen i atmosfären. Har publicerat boken ”The UFO Mystery: Solved” (1994).

Carlsson, Gösta (1918-2003)

Gösta ”Pollenkungen” Carlsson observerade en farkost i en glänta utanför Ängelholm den 18 maj 1946. Han såg av en slump föremålet som stod på marken. Några varelser arbetade ovanpå farkosten och det fanns vakter utposterade. Efter ett tag lyfte föremålet och försvann. Gösta fann flera föremål på platsen, en stav, en ring och en mugg i plast. 1972 lät Carlsson uppföra ett skalenligt monument på platsen. Fallet har undersökts av Clas Svahn. Tillsammans skrev de boken ”Mötet i gläntan” (1995).
Se även: Svahn, Clas  

Carter, Jimmy (1924-)

När den förre amerikanske presidenten Jimmy Carter (1977-1981) var guvernör i Georgia 1969 såg och rapporterade han ett UFO. Carter beskriver i ett noggrant ifyllt rapportformulär tillhörande den amerikanska ufoorganisationen Nicap hur han och 10-12 personer i oktober 1969 under tio minuter iakttog ett starkt lysande föremål på himlen. Föremålet var litet, mycket ljusstarkt och ändrade gång på gång färg, enligt rapportformuläret. Efteråt har det visat sig att det Carter såg av allt att döma var planeten Venus. Under sin valkampanj i maj 1976 sa Carter: ”If I become President, I’ll make every piece of information this country has about UFO sightings available to the public, and the scientists. I am convinced that UFOs exist because I’ve seen one...” (The National Inquirer, June 8, 1976).

Cash-Landrum-fallet

I december 1980 var Betty Cash, Vickie Landrum och hennes barnbarn Colby Landrum på väg i bil nära Huffman, Texas, då de observerade ett starkt ljus på himlen. Efter en stund fick de se ett stort diamantformat föremål hänga över vägen. Från den lysande diamanten kom flammor som hindrade dem från att fortsätta. Alla tre gick ut ur bilen och Betty fortsatte närmare. Efter en stund kände hon hur värmen från föremålet gjorde hennes hud irriterad och återvände därför till bilen. Föremålet hade då börjat ge sig av uppåt samtidigt som ett stort antal svarta helikoptrar utan markeringar kom flygande. De tre drabbades sedan av diarré, illamående och solbränna. Senare drabbades Betty Cash av cancer, men friskförklarades efter behandling. Den 29 december 1998 avled hon till följd av en stroke. Händelsen har ännu inte fått någon förklaring. Fallet beskrivs ingående i boken ”The Cash-Landrum UFO Incident” av John F. Schuessler (Geo Graphics Printing Co, 1998).

Cathie, Bruce

Pilot från Nya Zeeland som sedan 1952, efter en egen ufoobservation, hävdar att världen omges av osynligt fält, ”harmonics” som används av en högt stående utomjordisk ras för att genom sina farkoster bevaka vår planet. Sina teorier, vars inspiration han delvis hämtat fråm Aimé Michel, har han publicerat i böcker som ”Harmonic 33” (1968), ”Harmonic 695: The UFO and Anti-Gravity” (1972), ”The Pulse of the Universe: Harmonic 288” (1977), ”The Bridge to Infinity: Harmonic 371244” (1989), ”The Energy Grid” (1997) och ”The Harmonic Conquest of Space” (1998).

Caus

Citizens Against UFO Secrecy. En amerikansk ufoorganisation som arbetar för att avhemliga dokument med ufoanknytning. I början av 1998 togs organisationen över av ET-inriktade ufologer varvid grundaren av CAUS, Barry Greenwood, lämnade organisationen. CAUS kom nu att förändra sin inriktning till att bli mer agitatorisk och ET-fokuserad.

CENAP

Centrales Erforschungsnetz Außergewöhnlicher Himmelsphänomene. Kritisk granskande tysk ufogrupp. Grundat 1976 av Werner Walter (1957-) och Hansjürgen Köhler (1956-) och ger sedan dess ut tidskriften ”Cenap Report”.

Center for UFO Studies

Se: Cufos  

Chalker, Bill (1952-)

Ledande australisk ufolog och kemist. Var den förste civilperson som fick access till tidigare hemligstämplat material ur det amerikanska flygvapnets ufoarkiv. Har skrivit boken ”The Oz Files” (1997).

Channeling

Se: Kanalisering  

Charroux, Robert (1909-1978)

Fransk författare, Pseudonym för Robert Grugeau. Skrev en rad böcker om forntida mysterier och forntida astronauter i von Däniken-stil. På svenska "På jakt efter det oförklarliga" (1972) och "Rymdens budbärare" (1976). Den svenska upplagan av "På jakt efter det oförklarliga" har bantats från sitt franska original liksom från den engelska upplagan som innehåller sex kapitel fler; "The mystery of phantasms", "The mystery of Agartha and of Shamballah", "Oddments and oddities", "Predictions and the end of the world", "Sorcery" och "Mysteries of the skies". Det senare ett rent ufokapitel som alltså aldrig kom att ingå i den svenska utgåvan på Berghs förlag. Andra böcker på engelska: "On hundred thousand years of man's unknown history" (1970) och "Forgotten worlds" (1973).
Se även: Däniken, Erich von  

Chiles-Whitted-observationen

Klockan 02.30 den 24 juli 1948 såg två piloter vid flygbolaget Eastern Air Lines, Clarence S. Chiles och John B. Whitted, ett cigarrformat föremål med dubbla rader fönster och en orangefärgad flamma baktill passera deras flygplan över Montgomery, Alabama. Piloterna jämförde föremålets utseende med ”ett rymdskepp taget ur en Blixt Gordon-serie”. Klockan 02.45 gjorde två andra piloter 600 kilometer därifrån en liknande observation. Amerikanska flygvapnets undersökare menade att det kunde ha rört sig om en ljusstark meteor men skriver också i sin rapport att händelsen inte helt har kunnat förklaras.

CIA

CIA, Central Intelligence Agency, den amerikanska underrättelsetjänsten, har under många år intresserat sig för uforapporter. Så sent som 1997 avslöjades att amerikanska CIA hade använt ufobegreppet som täckmantel för en del hemliga spionflygningar. Genom att skylla på ufofenomenet kunde en del observationer av egna spionplan bortförklaras. 1953 sponsrade CIA en panel av icke-militära vetenskapsmän för att under tre dagar analysera Blue Book-data.
Se även: Robertson-panelen  

Cirklar i sädesfälten

Cirkelformade områden i växande fält, främst spannmål, som av många tolkats som spår efter utomjordisk rymdskepp. I september 1991 avslöjade Londontidningen Today att att två män (Doug Bower och Dave Chorley) sedan 1978 legat bakom en stor del av cirkelformationerna i de engelska sädesfälten. Nyheten slog ned som en bomb och flera av de mest kända ”cirkelforskarna” lurades också av männens cirklar. Sedan 1991 har ett dussintal grupper och enskilda trätt fram eller avslöjats som tillverkare av cirklar. ”Fenomenet” har med tiden blivit globalt. Man har observerat cirklar i bland annat Ungern, USA, Ryssland och Japan.
Sommaren 1993 uppkom helt oväntat ett tiotal cirklar runt om i Sverige. I ett fall erkände två Orsaungdomar att de hade tillverkat cirkeln med hjälp av ett plan till en bokhylla och i flera andra formationer hittades spår av dem som tillverkat dem. Den enda cirkeln som ännu saknar förklaring påträffades utanför Sala i Västmanland. Två bröder hade ringt anonymt till UFO-Sveriges kansli i Sala och tipsat om cirkeln. Cirklarna har sedan 1993 också spridit sig till Norge, Danmark och Finland. I dag anses fenomenet som förklarat även om det finns enskilda cirklar som skulle kunna ha en meteorologisk bakgrund. Någon koppling till ufofenomenet har inte gått att fastställa. I Sverige har 47 formationer upptäckts mellan 1993 och 2000. I april 1998 publicerade Clas Svahn boken ”UFO-mysteriet – från flygande tefat till cirklar i sädesfälten” (Parthenon förlag) där han redogjorde för cirkelfenomenets historia.
Se även: Andrews, Colin  

CISU

Centro Italiano Studi Ufologici. Ledande italiensk ufogrupp med säte i Turin som bildades 1986.

Clark, Jerome (1946-)

Vice ordförande i Center for UFO Studies och redaktör för organisationens tidskrift International UFO Reporter. Clark har tidigare varit redaktör för tidskriften Fate som behandlar okända fenomen. Han är författare till en rad mycket bra böcker: ”The Unidentified” (1975), ”UFOs in the 1980:s”, ”The Emergence of a Phenomenon: UFOs from the Beginning through 1959”, ”UFO Encounters: Sightings, Visitations and Investigations”, ”Unexplained!” (1993), ”UFO Encounters and Beyond” (1994). Tillsammans med J. Gordon Melton och Aidan A. Kelly har han publicerat ”New Age Encyclopedia” och han har skrivit flera artiklar i Omni. Senast har han givit ut ”The UFO Encyclopedia” i tre band (1992, 1992 och 1996) som kom i en reviderad upplaga i två band 1998.

Clarke, Arthur C. (1917-)

Engelsk science-fictionförfattare bosatt på Sri Lanka. Författare till en lång rad böcker varav ”2001- ett rymdäventyr” är den mest kända. Kritisk granskare av uforapporter och påstått paranormala händelser i tv-serier som ”Arthur C. Clarke’s Mysterious World” och ”Arthur C. Clarke’s World of Strange Powers”. Tv-serierna har resulterat i flera böcker i Clarkes namn men ingen av dem har skrivits av honom själv (han har dock skrivit förorden): Simon Welfare & John Fairley: ”Arthur C. Clarke’s Mysterious World” (1980, på svenska: ”Arthur C. Clarkes Gåtfulla Värld” 1981); John Fairley & Simon Welfare: ”Arthur C. Clarke’s World of Strange Powers” (1984); John Fairley & Simon Welfare: ”Arthur C. Clarke’s Chronicles of the Strange and Mysterious” (1987). 1996 gav tidskriften Illustrerad Vetenskap ut Arthur C. Clarkes, John Fairleys och Simon Welfares ”Arthur C. Clarke’s A-Z of Mysteries” på svenska under titeln ”Illustrerad Vetenskaps stora bok om mystik”.

Condonrapporten

Efter åratal av kritik från Hynek, privata ufogrupper, kongressen och pressen tillkännagav flygvapnet den 7 oktober 1966 att universitetet i Colorado skulle studera ufofenomenet. Ledare blev den välrenommerade fysikern dr Edward Uhler Condon. Kommittén bestod av tolv vetenskapsmän, bland annat psykologer, astronomer och kemister.
Det var meningen att det skulle bli en långvarig och grundlig utredning av fenomenet. Men redan från början uppstod oenighet inom gruppen. Psykologen David Saunders trodde på den utomjordiska teorin. Men psykologen Michael Wertheimer och projektsamordnaren Robert Low ansåg att teorin var absurd.
Condon själv hade en mycket negativ inställning och berättade middagshistorier om kontaktpersoner i syfte att förlöjliga ämnet.
Condonkommitténs slutrapport publicerades i januari 1969. Det var en tjock lunta på 989 sidor, som handlade om ufohistoria, allmänhetens reaktion, plasma, radar, meteorologi, astronauternas observationer och mycket annat. Av ett 90-tal omnämnda ufofall kvarstod cirka 30 procent som oförklarade efter kommitténs ofta mycket noggranna utredningar – alltså äkta UFO. Siffrorna måste ha bekymrat Condon som istället valde att sikta in sig på en enda teori – ET-teorin.
I förordet konstaterade Condon att det inte fanns bevis för att UFO skulle vara rymdskepp från en annan civilisation, något som inte ens alla ufologer trodde. “Men om sådana bevis längre fram kommer i dagen, måste vi naturligtvis revidera vår uppfattning“, skrev han.
Många accepterade Condons åsikter och rapporten blev den direkta orsaken till att Project Blue Book avslutades i december 1969. Därmed slutade också det amerikanska flygvapnets officiella intresse för detta gåtfulla fenomen.
Se även: Blue Book  

Cooper, Gordon (1927-2004)

En av de första sju amerikanska astronauterna och pilot på Mercury ”Faith 7” den 15-16 maj 1963 och senare befälhavare tillsammans med Charles Conrad på Gemini 5 den 21 augusti 1965. För ufointresserade var han känd som den astronaut som ihärdigast hävdade att myndigheterna dolde sanningen om att ufofenomenet i själva verket var utomjordiska farkoster. 1985 berättade han om sin övertygelse att jorden besöks av varelser från andra planeter för en FN-panel och han kom sedan att bli en välkänd föredragshållare på många ufokongresser. Cooper ansåg sig själv ha haft flera ufoobservationer, inte som astronaut, men väl under sin militärtjänstgöring som pilot i Tyskland 1951. Observationerna ska ha gjorts från marken och föremålen befann sig på en höjd som vida översteg det de amerikanska jaktplanen kunde uppnå, enligt Cooper själv. Dessa iakttagelser har dock starkt ifrågasatts av bland andra rymdfartsexperten James Oberg. Gordon Cooper föddes den 6 mars 1927 i Shawnee, Oklahoma och avled den 4 oktober 2004 i sitt hem i Ventura, Kalifornien.

Cooper, Milton William

Bill Cooper gjorde sig känd genom ett meddelande på Internet den 18 december 1988 där han påstod sig ha insyn i en rad hemliga amerikanska försvarsprojekt. Han säger sig också ha gjort en serie ufoobservationer. Cooper anses av de flesta ufologer som otillförlitlig och han har heller aldrig kunnat backa upp sina fantastiska påståenden med bevis. Under en tid stödde Cooper Bob Lazar men ändrade sig sedan och kallade denne för ”en ren bluff”. Cooper föreläser bland annat om sin teori att president John F. Kennedy mördades av sin egen chaufför sedan Kennedy tänkt avslöja att ”utomjordingarna” hade baser på såväl månen som Mars.
Se även: Lazar, Robert  

Corliss, William

Amerikansk samlare av ”fördömda fakta”. Corliss publicerar regelbundet böcker om anomalier i de mest skiftande ämnen i en serie kallad ”The Source Book Project”. Målet är att sammanställa allt i en ”Catalog of Anomalies” omfattande 30 volymer av vilka hälften är klara. Corliss hämtar sina uppgifter ur vetenskapliga tidskrifter. En populär sammanfattning av en del av hans arbete återfinns i boken ”Handbook of Unusual Natural Phenomena” (1983).
Se även: Fort, Charles Hoy  

Creighton, Gordon (1908-2003)

Gordon Creighton verkade som diplomat i Kina, Brasilien och USA och kom att arbeta för brittiska utrikesdepartementet under större delen av sin karriär. 1982 blev han redaktör för den engelska tidskriften Flying Saucer Review och var så fram till sin död. Creighton ansåg att ufogåtan hade sitt svar inom den paranormala sfären och menade att farkosterna kom från en annan dimension, styrda av ett slags elementalväsen, djinner.

CSICOP

Committe for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal. Amerikansk skeptikergrupp bildad 1 maj 1976 som med sex nummer om året utger tidskriften ”Skeptical Inquirer”. Ett av organisationens mål är att ”inte på förhand och utan undersökning förkasta alla eller en del sådana påståenden [om paranormala fenomen]; utan istället granska dem öppet, fullständigt, objektivt och grundligt”. 2007 döpte CSICOP om sig till CSI, The Committe for Skeptcial Inquiry.
Se även: Vetenskap och folkbildning  
Externa länkar: CSI  

Cufos

Förkortning för den amerikanska organisationen The Center for UFO Studies som grundades 1973 av Dr J. Allen Hynek fyra år efter det att han avslutat sitt arbete som rådgivare åt flygvapnet i Project Blue Book. Organisationen utger tidskriften International UFO Reporter (IUR) och Journal of UFO Studies och anses som den mest tillförlitliga internationella ufoorganisationen. Ordförande är Mark Rodeghier. I slutet av 70-talet hade Cufos 1.700 medlemmar men numera distribueras IUR i endast 600 exemplar.

Tipsa om uppslagsord